Gramatyka

Dodaj do listy

Pisownia rz i ż   Rzpiszemy,  gdy  w  wyrazach  następuje  wymiana  głoskowa rz - r, np ; marzec - marca, dworzec - dworca, dobrze - dobry, mierzyć - miara, tworzyć - twórca, przysporzyć -...

Dodaj do listy

Deklinacja - odmiana wyrazu (imienia) przez przypadki i liczby. Deklinacji podlegają rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, zaimkirzeczowne, przymiotne i liczebne oraz liczebniki. Pojęciem...

Dodaj do listy

  Część zdania, najczęściej określenie czasownika   Wyrażona najczęściej przysłówkiem (jaki? gdzie? kiedy?) lub wyrażeniem przyimkowym   Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd? którędy? dla czego? jak długo?...

Dodaj do listy

Zaimek jest to samodzielna część mowy, której główną funkcją jest zastępowanie innych wyrazów w zdaniu. Typy zaimków ze względu na funkcję, jaką pełnią i to, jakie części mowy zastępują: Rzeczowne - zastępują rzeczowniki np. ja,...

524 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Imiesłowy to nieosobowe formy czasownika!! Imiesłowy dzielimy na: - przymiotnikowe; - przysłówkowe. Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca, np. chorujący, mieszkającego, kochająca, leżącą) i są...

1132 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Myślę, że kłamstwo i działanie w dobrej wierze wykluczają się nawzajem. Kłamstwo zawsze kojarzy się ze złem, ponieważ wywołuje negatywne zachowanie. Kłamstwo to świadome wprowadzanie kogoś w błąd, dla własnego, źle pojętego dobra,...

603 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

JĘZYK, tzw. język naturalny, najbogatszy system semiotyczny, którym dysponuje człowiek, tj. system służący do przenoszenia informacji w społeczeństwie ludzkim (Internetowa Encyklopedia PWN, www.pwn.pl) Możemy wyznaczyć kilka podstawowych...

562 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Gramatyka- jest to nauka o języku zajmująca się jego budową i funkcjonowaniem. Można podzielić ją na następujące działy: fonetykę (i fonologię)- bada dźwiękową stronę języka, morfologię - zajmuje się budową wyrazów...

1401 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ikar to postać archetypiczna i ponadczasowa, symbolizuje idealizm, oderwanie od rzeczywistości, zbytnie zawierzenie marzeniom, bezmyślność, a także bunt przeciw zastanej rzeczywistości. Ikar to postać kontrowersyjna z jednej strony budzi naszą...

666 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

,,Antygona" to antyczna tragedia, której autorem jest wybitny tragik grecki, Sofokles, żyjący w V w. p.n.e. Tragedia ta została wystawiona po raz pierwszy w 441 roku p.n.e., jej autor miał wówczas 55 lat. ,,Antygona" jest klasyczną tragedią...

777 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum