XX wiek - I wojna światowa

Dodaj do listy

1. Przyczyny oraz charakter konfliktu. Na przełomie wieków XIX i XX istniało w Europie wiele problemów a także konfliktowych sytuacji: A. Francja zmierzała do rewanżu na Niemcach za klęskę z roku 1870/71, kiedy to...

548 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

21 lutego 1916 roku rozpoczęła się jedna z najkrwawszych bitew I wojny światowej - bitwa pod Verdun. Niemcom nie tyle zależało na zdobyciu tego miasta, co na wykrwawieniu Francuzów. Liczyli, że społeczeństwo francuskie przerazi się liczbą...

Dodaj do listy

Rok 1914 28 czerwca - zastrzelenie w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Ferdynanda i jego małżonki Zofii przez Gawriło Principa 28 lipca - wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry 31 lipca - wystosowanie ultimatum Francji...

638 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

W wyniku sprzeciwu Rosji wobec agresywnych planów Bismarcka wymierzonych w 1875 r. przeciw Francji, Niemcy i Austro-Węgry zawarły w 1879 r. układ o wyraźnie antyrosyjskim charakterze. Dołączyły do nich w 1882 r. Włochy, które znalazły się...

376 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

28 czerwca 1914 r. w Sarajewie na terytorium Bośni i Hercegowiny należącej od 1908 r. do Austro-Węgier doszło do zamachu na następcę cesarskiego tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego małżonkę Zofię. Za zamachem stała tajna organizacja...

352 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Po raz pierwszy mocarstwa rozbiorowe: Austro - Węgry, Niemcy, Rosja, znalazły się we wrogich sobie obozach. Polacy szybko zrozumieli, że wojna ta jest dla nich ogromną szansą na odzyskanie niepodległości. Aktualne pozostawało pytanie: "Po...

361 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

I. Działania na froncie zachodnim. Wojska niemieckie, realizując tzw. plan wojny błyskawicznej, (opracowany przez gen A. von Schliffena), pogwałciwszy neutralność Belgi wdarły się do Francji, docierając aż nad rzekę Marnę....

320 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum