XX wiek

Dodaj do listy

Kampania wrześniowa w Polsce, która trwała 35 dni, zakończyła się klęską. Przez cały ten czas polscy żołnierze, a także ludność cywilna, dzielnie i odważnie walczyła o dobro własnego kraju. Z pełną determinacją walczyli o każdy kawałek...

518 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Pomysł powołania organizacji zastępującej międzywojenną Ligę Narodów powstał w wyniku spotkań Wielkiej Trójki - Stalina, Roosvelta i Churchill'a w Moskwie i w Teheranie w 1943 roku. Na konferencji w Dumbarton Oaks w 1944 roku ustalono wstępnie...

397 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Zgodnie z wolą Stalina początkiem tworzenia władz komunistycznych na terenie Polski było zainstalowanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) w Chełmie Lubelskim w lipcu 1944 roku. PKWN będący komunistycznym rządem składał się...

494 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Po I wojnie światowej w wyniku traktatów, jakie zawarte zostały między państwami pokonanymi (Niemcy, Węgry, Austria, Bułgaria, Turcja) i zwycięskimi (Ententa) ukształtował się w Europie nowy porządek polityczny, nazywany systemem wersalskim....

292 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Lata trzydzieste XX w. przyniosły gruntowne zmiany w polityce międzynarodowej, które w konsekwencji doprowadziły do wybuchu II wojny światowej. Zasadniczą zmianę na scenie międzynarodowej wywołało powstanie III Rzeszy. Przywódca III Rzeszy,...

693 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polakom przyszło jeszcze toczyć ciężkie walki o granicę odrodzonego państwa. Miały one miejsce na wschodzie z Rosją i zakończyły się traktatem pokojowym zawartym między oboma państwami w Rydze. Na...

845 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum