XVII wiek

Dodaj do listy

OŚWIECENIE - Oświecenie, określane często jako wiek rozumu – nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. KONSTYTUCJA-...

Dodaj do listy

Przyczyny: Polityczne nadmiernie wybujałe aspiracje władców, państw i ich mieszkańców, aby podporządkować sobie nowe ziemie, rywalizacja liczących się na arenie politycznej państw na polu odkryć geograficznych, Naukowe ...

623 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Mogłoby się wydawać, że okres stu lat to nie tak długo, jednak pod względem ekonomicznym wiek XVII różnił się znacznie od wieku poprzedniego. Pamiętając o dominacji kolonialnych potęg - Portugalii i Hiszpanii w wieku XVI, należy zaznaczyć,...

305 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Geneza rewolucji: konflikt między parlamentem i monarchią; krytyka absolutnej władzy królewskiej powstanie nowej burżuazji i szlachty (gentry), która dążyła do zniesienia pozostałości feudalnych konflikt między purytanizmem...

373 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Geneza rewolucji angielskiej Jedną z głównych przyczyn wydarzeń rewolucyjnych w Anglii był konflikt pomiędzy monarchią a parlamentem. Monarchię reprezentowała dynastia szkockich Stuartów w osobie Jakuba I Stuarta oraz Karola I Stuarta. Władcy...

366 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Po tym, jak Stefan Batory umarł, elekcja następnego pretendenta na króla Polski nie miała zgodnego przebiegu. Poplecznicy Habsburgów udzielili poparcia arcyksięciu Maksymilianowi, natomiast ich oponenci królewiczowi szwedzkiemu Zygmuntowi z dynastii...

529 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Tadeusz Rejtan (1742-1780) - walczył w szeregach konfederacji barskiej (1768-1772). W 1773 roku obrano go posłem na sejm z ziemi nowogródzkiej, za sprawą poparcia kanclerza Michała F. Czartoryskiego. Słynny stał się jego protest na sejmie rozbiorowym,...

297 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Rzeczpospolita Obojga Narodów stanowiła w XVII wieku rozległy obszar, w którym krzyżowały się inspiracje intelektualne i artystyczne oraz wzorce obyczajowe różnych cywilizacji. W XVII wieku nasilał się proces, który nazywamy orientalizacją...

301 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum