XVI wiek

Dodaj do listy

XVI w. był okresem wielu ważnych zjawisk i przemian, które dotknęły niemal wszystkich dziedzin życia ówczesnej Europy i jej mieszkańców oraz gruntownie i pod wieloma względami odmieniły obraz europejskiego kontynentu. Do najważniejszych...

186 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1492 r. władzę w Polsce objął Jan Olbracht, natomiast na tronie litewskim Kazimierz osadził Aleksandra Jagiellończyka. Kiedy w 1501 r. zmarł brat Aleksandra - Jan Olbracht, to właśnie Aleksander był...

205 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ruch egzekucji praw i dóbr rozwinął się XVI w. w Rzeczypospolitej, ale początki idei tego ruchu można zauważyć już w II połowie XV w. Na zjeździe, który odbył się w Korczynie w 1456 r. szlachta wysuwała postulaty rewizji i reformy prawa....

126 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ruch egzekucyjny był politycznym ruchem średniej szlachty, która wystąpiła przeciw królowi, magnaterii i duchowieństwu. Szlachta wysunęła dwa główne postulaty - egzekucji praw oraz egzekucji dóbr. Egzekucja dóbr oznaczała zwrócenie szkrabowi...

153 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

W średniowieczu reprezentacją możnowładztwa oraz rycerstwa były wiece dzielnicowe zwoływane przez księcia lub jego możnych współpracowników. Wiec działał według zasady, iż decyzje, które dotyczą wszystkich muszą być przez wszystkich...

231 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1572 rok był początkiem zmian ustrojowych w Rzeczypospolitej. Stało się tak dlatego, że król Zygmunt August zmarł bezpotomnie i nie ustalił żadnych zasad objęcia tronu przez swojego następcę. Rozpoczęło się bezkrólewie i walki o tron....

83 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Stefan Batory przyszedł na świat w 27 września 1533 roku jako syn wojewody siedmiogrodzkiego. Po szybko zmarłym ojcu otrzymał imię i także urząd (w 1571 roku). Władał jednak za małym państwem, aby mógł utrzymać niezależność. Dlatego...

201 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Reformacja to ogromny ruch religijny, ideowy i społeczno-polityczny, jaki miał miejsce w XVI stuleciu; zmierzał on początkowo do reform w łonie Kościoła katolickiego, ostatecznie jednak doprowadził do rozłamu zachodniego chrześcijaństwa oraz...

200 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Reformacja, jako ogromny prąd religijny, społeczny i polityczny, wywarła przemożny i skutkujący do dziś wpływ na kraje całej Europy zachodniej. Znaczenie tego ruchu mogło być porównywalny jedynie do fermentu, jakie wywołało wczesne chrześcijaństwa,...

109 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum