XVI wiek

Dodaj do listy

XVI w. był okresem wielu ważnych zjawisk i przemian, które dotknęły niemal wszystkich dziedzin życia ówczesnej Europy i jej mieszkańców oraz gruntownie i pod wieloma względami odmieniły obraz europejskiego kontynentu. Do najważniejszych...

Dodaj do listy

Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1492 r. władzę w Polsce objął Jan Olbracht, natomiast na tronie litewskim Kazimierz osadził Aleksandra Jagiellończyka. Kiedy w 1501 r. zmarł brat Aleksandra - Jan Olbracht, to właśnie Aleksander był...

Dodaj do listy

Ruch egzekucyjny był politycznym ruchem średniej szlachty, która wystąpiła przeciw królowi, magnaterii i duchowieństwu. Szlachta wysunęła dwa główne postulaty - egzekucji praw oraz egzekucji dóbr. Egzekucja dóbr oznaczała zwrócenie szkrabowi...

Dodaj do listy

Stefan Batory przyszedł na świat w 27 września 1533 roku jako syn wojewody siedmiogrodzkiego. Po szybko zmarłym ojcu otrzymał imię i także urząd (w 1571 roku). Władał jednak za małym państwem, aby mógł utrzymać niezależność. Dlatego...

Dodaj do listy

Reformacja to ogromny ruch religijny, ideowy i społeczno-polityczny, jaki miał miejsce w XVI stuleciu; zmierzał on początkowo do reform w łonie Kościoła katolickiego, ostatecznie jednak doprowadził do rozłamu zachodniego chrześcijaństwa oraz...

Dodaj do listy

Reformacja, jako ogromny prąd religijny, społeczny i polityczny, wywarła przemożny i skutkujący do dziś wpływ na kraje całej Europy zachodniej. Znaczenie tego ruchu mogło być porównywalny jedynie do fermentu, jakie wywołało wczesne chrześcijaństwa,...