XVI wiek

Dodaj do listy

Na początek o tym, co to jest reformacja. Reformatio - zmieniać, przekształcać. Reformacja to nurt religijny postulujący zmiany w Kościele, narodził się w XVI w. w Niemczech. Było wiele przyczyn, przez które Kościół się podzielił: biskupi...

268 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Szczególny przebieg ruchów reformacyjnych miał miejsce w Anglii. Obecnie historycy nie uważają, że do zmian religijnych w tym kraju doprowadził głównie wszechwładny monarcha. Nie należy jednak twierdzić, że król był w tym procesie bez...

321 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ruch reformacyjny wymusił na Kościele przeprowadzenie wielu nowych reform. Ich rezultaty były imponujące. Sobór trydencki, który obradował w latach 1545-1563 potępił reformację i usunął nadużycia w Kościele przez: podniesienie...

224 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1) Przyczyny: polityczne: zdobycie Konstantynopola przez Turków, ograniczenie znaczenia handlu lewantyńskiego.społeczne: zakończenie wojny z Maurami w Hiszpanii pozbawiło źródeł utrzymania rycerstwa hiszpańskiego i portugalskiego,...

706 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1. Przyczyny: groźba wybuchu konfliktu wewnętrznego w Hiszpanii i Portugalii po zakończeniu wojny z Maurami z powodu braku źródeł utrzymania rycerstwa, poszukiwanie morskiej drogi do Indii, z powodu zajęcia przez Turków Bliskiego Wschodu,...

603 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Zygmunt III Waza urodził się 22 czerwca 1566 roku na terenie Szwecji jako syn późniejszego króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, będącej siostrą Zygmunta Augusta. Wychowywany był w duchu głębokiego katolicyzmu przez jezuitów zgodnie...

314 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Wiek XVI rozpoczynał się w Polsce rządami Aleksandra Jagiellończyka. Dla zapewnienia sobie tronu Aleksander zgodził się na wydanie przywileju mielnickiego w 1501 roku. Król stawał się przewodniczącym senatu, który faktycznie przejmował...

419 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Pod względem gospodarczym wiek XVI w Polsce nazywany było okresem: folwarczno - pańszczyźnianym. Określenie wywodziło się od utworzonego w tym czasie folwarku pańszczyźnianego, który był zorganizowany w taki sposób, aby przynosić jak największe...

279 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Wielkie odkrycia geograficzne były jednym z tych istotnych wydarzeń i zjawisk w Europie XVI w., które zmieniły diametralnie oblicze naszego kontynentu, a także oblicze świata. Konsekwencje odkryć geograficznych oraz będącej ich owocem kolonizacji...

270 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum