XIX wiek

Dodaj do listy

Po pokonaniu przez Prusy Austrii nastąpił ostatni etap zjednoczenia Niemiec - jedyną przeszkodą do realizacji tego planu pozostawała Francja. Napoleon III wolał mieć za wschodnią granicą kilkanaście niegroźnych państw, zamiast jednego i silnego,...

Dodaj do listy

Karol Marks urodził się w Prusach, tam tez studiował prawo i filozofie. W młodości pracował jako dziennikarz; wydalony z Prus za radykalne artykuły prasowe, osiadł w Londynie. Żył w biedzie, wspomagany finansowo przez Fryderyka Engelsa, z którym...

Dodaj do listy

W XVI wieku, w okresie wielkich odkryć geograficznych, państwa europejskie rozpoczęły zakładanie koloni. Hiszpanie i Portugalczycy podbili Amerykę Południową i Środkowa, a Francuzi i Anglicy usadowili się w Ameryce Północnej. Na wybrzeżach...

Dodaj do listy

Od tysięcy lat kobiety walczyły o emancypację. Były traktowane jak własności mężczyzn. Z biegiem lat przestały tolerować swoją rolę „kur domowych”.   Od początku dziejów   Począwszy od starożytności, przez średniowiecze,...

460 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Przyczyny: gospodarka plantatorów z Północy, oparta na pracy niewolniczej była przeszkodą dla rozwoju przemysłu na Południu, przemysł na Południu przeszkadzał rozwojowi rynku towarów przemysłowych na Północy, protest farmerów...

530 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Na Kongresie wiedeńskim zapadła decyzja o podziale ziem Księstwa Warszawskiego między Austrię, Prusy i Rosję. Punktem spornym był los Krakowa. W traktacie zawartym między trzema zaborcami Polski 3 maja 1815 r. przesądzono o przyszłości Krakowa...

347 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Początek XIX w. rozpoczął nową epokę w historii rozwoju nauki. Pewne dziedziny nauki narodziły się już w starożytności, a szczególnie w czasach antycznej Grecji. Postęp w tych dziedzinach przyniósł okres Renesansu, następnie epoka Oświecenia,...

442 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum