Prace przekrojowe

Dodaj do listy

Na ostatniej lekcji historii oglądaliśmy film naukowy pt. Renesans i odkrycia geograficzne z serii Dzieje cywilizacji. Był on poświęcony epoce wielkich odkryć geograficznych oraz renesansu i trwał ok. 40 minut. Dzieło to zostało oparte na wykładzie...

256 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Polska znajdująca się w kryzysie gospodarczym podjęła próbę reformacji. W roku 1791 zwołano Sejm Wielki, który miał na celu poprawę obecnej sytuacji w kraju. Trzeciego maja tego roku uchwalono Konstytucję 3. maja, będącą drugim dokumentem...

357 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1. PRZYWILEJ PIOTRKOWSKI: nadany przez Jana Olbrachta, w 1496 roku w Piotrkowie, dla uspokojenia sytuacji w kraju przed wyprawą turecką, od tej pory tylko jeden chłop w roku mógł odejść ze wsi, od tej pory mieszczanie...

272 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Podstawową cechą kultury średniowiecznej był jej uniwersalizm. Decydowała o nim wspólna religia panująca w Europie oraz powszechnie używana łacina. Papiestwo planowało też odtworzenie uniwersalnego cesarstwa, które nawiązywałoby do tradycji...

474 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Mianem demokracji szlacheckiej określamy ustrój państwa polskiego, który ukształtował się w pod koniec XV i na początku XVI w. Ustrój ten charakteryzował się dużym wpływem średniej szlachty, która decydowała o najważniejszych sprawach...

275 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1. Cezura czasowa Niespełnione obawy z końca wieku XIX. Z końcem XIX wieku wiąże się szereg różnego rodzaju obaw. Nastąpił wówczas gwałtowny ekonomiczny oraz kulturalny rozwój Europy. Zaobserwowano także wzrost produkcji...

307 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Na przełomie XVI i XVII wieku doszło do walki o Bałtyk. O jak najszerszy do niego dostęp zabiegały na wschodzie Rzeczypospolita, Szwecja i Rosja. Na początku XVII wieku działania zbrojne toczyły się pomiędzy tymi dwoma pierwszymi państwami....

189 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum