Historia sztuki

Dodaj do listy

Styl romański rozwijał się w XI-XIII w. Początkowo istniał na południu Francji, potem rozprzestrzenił się po całej średniowiecznej Europie. Architektura stylu romańskiego charakteryzowała się tym, że budowle wznoszono z regularnych bloków...

Dodaj do listy

PIRAMIDA CHEOPSA - największa ze wszystkich egipskich piramid, mierząca około 146 m wysokości; długość boku jej kwadratowej podstawy wynosi około 230 m. Wzniesiona została w Gizie w XXVI w. p.n.e. jako grobowiec faraona Cheopsa (Chufu). Na...

535 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

GIOTTO DI BONDONE. Co do daty jego urodzin jest sporo niejasności. Przyjmijmy więc, że urodził się około 1266 r., zaś zmarł w 1337 r. Właściwie to nazywał się Angiolo di Bondone i był głównym twórcą sztuki trecenta. Jest on uważany...

902 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Tak jak renesans, tak i kolejna epoka w kulturze europejskiej - barok narodziła się w Italii. Barok rozpoczął się na przełomie XVI i XVII wieku i trwał do połowy XVIII. Był uosobieniem nowych problemów i nowej filozofii, która wyszła już...

371 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Renesans był epoką, podczas której doszło do bardzo wielu zmian w kulturze i sztuce. Jednak już u schyłku XVI wieku widoczne byłe pewne elementy zapowiadające nowa epokę - barok. Oddzielił on renesans od kolejnej epoki - oświecenia. Już...

324 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Na określenie okresu, który trwał od połowy XV wieku do końca wieku XVI, historycy i naukowcy używają terminu "renesans". Nazwa ta pochodzi od wyrazu łacińskiego "renatio", w języku francuskim jest to " renaissance", co oznacza odrodzenie,...

330 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

ARCHITEKTURA W architekturze renesansowej nieodmiennie wzorowano się na antyku, wykorzystywano jego osiągnięcia czy elementy architektoniczne. Stosowano klasyczne porządki, kompozycje, wykorzystywano łuk triumfalny czy kolumny, w ornamentyce stosowano...

871 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Tarnów to małe, ale stare miasteczko, tętniące życiem, urokliwe i pełne ciekawych zabytków. Według wielu historyków sztuki Tarnów to jedna z "pereł renesansu" w Polsce południowej. Systematycznie odnawiane Stare Miasto to doskonały przykład...

388 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum