Ciekawostki

Dodaj do listy

- Zeus: Bóg wszystkich bogów, władca Olimpu i całego świata. Jego atrybutami są złote pioruny, orzeł i tarcza wykonana ze skóry kozy Almatei.   - Hades: Brat Zeusa. Pan świata podziemnego i zmarłych. Jego atrybutami jest berło i klucze...

Dodaj do listy

W II tysiącleciu przed Chr. na północy Mezopotamii powstało państwo asyryjskie. Jego ośrodkiem był Assur (stąd nazwa), a później Niniwa. Było to państwo wojownicze, oparte na świetnie zorganizowanej i zdyscyplinowanej armii, używającej...

Dodaj do listy

- na podstawie wypowiedzi Napoleona oraz jego listów i zachowań szacuje się jego iloraz inteligencji na 150, podobnie jak iloraz inteligencji Mozarta.   - Napoleon Bonaparte miał zwyczaj czasami przemierzać ulice Paryża incognito w cylindrze...

Dodaj do listy

Państwo Inków Inkowie nie byli pierwszymi mieszkańcami terytorium dzisiejszego Peru, które zamieszkiwali. Poprzedzające Inków kultury czciły zwierzęta, a także góry. Zdarzały się też kulty płci. Inkowie na terenie Ameryki Południowej...

765 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Pierwsze wzmianki dotyczące Łodzi pochodzą z końca wieku XIII. W tamtym okresie Łódź była wsią książęcą, przekazaną biskupom Kujawskim przez księcia łęczyckiego- Władysława. Był rok 1332, kiedy zaczęto używać określenia Łódź...

641 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Pozytywnym przejawem barokowej mody otaczania się cennymi przedmiotami i ich kolekcjonowaniem było gromadzenie ksiąg. Ich zbiory i praca nad nimi pozwoliły rozkwitnąć kolejnej epoce - oświeceniu. Bibliofilstwo było w tym czasie zwiastunem nowej...

505 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Aztekowie przybyli na Płaskowyż Meksykański w XIII wieku jako niewielkie plemię. Jednak szybko stali się panami tych ziem, podporządkowując sobie liczniejsze plemiona. Świadczy to o tym, że musieli być świetnymi wojownikami. W swojej stolicy...

305 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum