Biografie

Dodaj do listy

Kronika polska Galla Anonima – pierwsze źródło literackie, opisujące dawne dzieje Polski – stanowiła podstawę innych podobnych dzieł. Ukształtowała myślenie o czasach bolesławowskich aż do współczesności. Dzieło odpowiada że założycielem...

Dodaj do listy

Jerzy Harasymowicz-Broniuszyc urodził się w roku 1933. Był bardzo popularnym polskim poetą. Tworzył i mieszkał w Krakowie, założył tu grupę literacką "Muszyna"(1957-1963), był współzałożycielem grupy "Barbarus.     Debiutował...

Dodaj do listy

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w 1921 r. Poległ w pierwszych dniach powstania warszawskiego w 1944 r. Kiedy wybuchła II wojna światowa, był po maturze. Studiował polonistykę na tajnym uniwersytecie. W 1943 r. przerwał studia i wstąpił...

Dodaj do listy

Romuald Traugutt przyszedł na świat 16.I.1826 r. w Szostakowie. W 1845 r. znalazł się w szeregach armii rosyjskiej, z którą uczestniczył w kampanii węgierskiej, a w 1854 r. w zmaganiach podczas wojny krymskiej. W rosyjskiej armii osiągnął stopień...

584 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Józef Klemens Piłsudski przyszedł na świat 5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie (Litwa) w rodzinie szlacheckiej. Rodzina Piłsudskiego była spokrewniona z rodem litewskim i przechowywała polskie tradycje mimo zniewolenia, jakiemu Polacy...

595 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Józef Zachariasz Bem przyszedł na świat 14 marca 1794 r. w Tarnowie. W wieku piętnastu lat wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego. Następnie ukończył dwustopniową Szkołę Artylerii i Inżynierów w Warszawie. Młody Józef Bem wziął udział...

664 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Piotr Wawrzyniak (1849-1910) - był to ksiądz, działacz wielkopolski oświatowy, społeczny oraz gospodarczy, patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Wawrzyniak urodził się dnia 30 stycznia 1849 roku w Wyrzece o okolicach Śremu, w...

356 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Włodzimierz Lenin, a faktycznie Włodzimierz Ilicz Uljanow, urodził się w 1870 roku w Symbirsku, a zmarł w 1924 roku pod Moskwą. Stworzył partię bolszewicką, a w 1917 roku staną na czele rewolucji październikowej. W jej wyniku powstała Rosja...

333 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Największym bohaterem niemieckiej armii podczas II wojny światowej był Erwin Rommel. Świetnie dowodził armią walczącą w Afryce, za co otrzymał zaszczytny przydomek "lisa pustyni". Brał także udział w I wojnie światowej. Podczas drugiej...

303 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum