Średniowiecze

Dodaj do listy

Na przełomie XV i XVI wieku pogłębił się kryzys w Kościele Katolickim. Coraz powszechniejsza stawała się symonia, czyli kupowanie stanowisk kościelnych. W 1517 roku z otwartą krytyką niesprawiedliwości i niemoralności w Kościele wystąpił...

Dodaj do listy

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w średniowiecznej historii Polski była chwila, gdy jego władca książę Mieszko I postanowił przyjąć sakrament chrztu. Powszechnie wiadomo, że miało to miejsce w roku...

Dodaj do listy

Praca kontrolna   3. Państwo pierwszych Piastów   Przeczytaj uważnie źródła historyczne i wykonaj zadania.   1. Wskaż daty (rok) wydarzeń opisanych w źródłach: G, I, J, K. 2. Spróbuj dokonać rekonstrukcji wydarzeń opisanych...

Dodaj do listy

Bolesław Krzywousty był młodszym synem Władysława Hermana i Judyty. Na początku sprawowania swoich rządów odnosił liczne sukcesy. Już w 1103r. zorganizował łupieszczą wyprawę na Kołobrzeg, a w 1122 uzależnił Pomorze Zachodnie od Polski. Długoletnie...

549 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Mieszko II, syn Bolesława Chrobrego i Emnildy został królem Polski w 1025 roku. Od dzieciństwa był przygotowany do przejęcia tronu po Bolesławie Chrobrym. Władał kilkoma językami, posiadał wiedzę wojskową i miał doświadczenie w misjach...

720 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Rozbicie dzielnicowe w Polsce datuje się od 1138 roku, kiedy to po śmierci Bolesława Krzywoustego wszedł w życie jego testament. Krzywousty podzielił ziemię w państwie na dzielnice, które otrzymali jego synowie. Henryk otrzymał ziemię sandomierską, Bolesław...

837 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Założycielem państwa polskiego jest Mieszko I wywodzący się z dynastii Piastów. Piastowie rządzili państwem polskim w latach 960-1370. w tym okresie państwo polskie najpierw przeżywało swój rozkwit i rozwój terytorialny, by po śmierci...

725 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

APOKRYF (z jęz. grec. "apokryphos" - ukryty, tajemny) - tekst o charakterze religijnym, którego pochodzenie nie jest pewne oraz o tajemniczej bądź nie dającej się sprawdzić treści. ARIANIZM - nurt religijny, który powstał we wczesnym okresie chrześcijaństwa,...

856 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum