Średniowiecze

Dodaj do listy

Praca kontrolna   3. Państwo pierwszych Piastów   Przeczytaj uważnie źródła historyczne i wykonaj zadania.   1. Wskaż daty (rok) wydarzeń opisanych w źródłach: G, I, J, K. 2. Spróbuj dokonać rekonstrukcji wydarzeń opisanych...

Dodaj do listy

Mieszko II, syn Bolesława Chrobrego i Emnildy został królem Polski w 1025 roku. Od dzieciństwa był przygotowany do przejęcia tronu po Bolesławie Chrobrym. Władał kilkoma językami, posiadał wiedzę wojskową i miał doświadczenie w misjach...

Dodaj do listy

Założycielem państwa polskiego jest Mieszko I wywodzący się z dynastii Piastów. Piastowie rządzili państwem polskim w latach 960-1370. w tym okresie państwo polskie najpierw przeżywało swój rozkwit i rozwój terytorialny, by po śmierci...

Dodaj do listy

APOKRYF (z jęz. grec. "apokryphos" - ukryty, tajemny) - tekst o charakterze religijnym, którego pochodzenie nie jest pewne oraz o tajemniczej bądź nie dającej się sprawdzić treści. ARIANIZM - nurt religijny, który powstał we wczesnym okresie chrześcijaństwa,...

Dodaj do listy

Najsilniejszym państwem, które powstało na gruzach Cesarstwa Rzymskiego było państwo Franków. Jego pierwszym władcą był Chlodwig, który pochodził z dynastii Merowingów. W 496 r. Chlodwig przyjął chrzest i państwo Franków stało się...