Kartografia i GIS

Dodaj do listy

Szerokość geograficzna może być północna (oznaczamy ją literą N) oraz południowa (litera S). Natomiast długość geograficzna może być wschodnia ( oznaczona litera E) oraz zachodnia (litera W). Geosystem jest to system ziemski przyrody....

681 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Geografia jest jedną z nauk zajmujących się Ziemią. Definicja określa geografię jako naukę, która bada powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno- gospodarczym oraz związki jakie zachodzą między...

444 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Co to jest mapa ? MAPĄ nazywamy przedstawiony na pewnej płaszczyźnie obraz rzeczywistej powierzchni naszej Ziemi lub innego ciała niebieskiego według zasad określonego odwzorowania kartograficznego, w odpowiednio dobranej skali, przy użyciu...

257 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

ASTRONOMIA: Ziemia jest trzecią planetą od Słońca w Układzie Słonecznym i należy do jednych z mniejszych planet tego układu. Jej wymiary są następujące: obwód równika - 40 076 km, promień średni - 6 371 km, powierzchnia Ziemi - 510...

1284 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Geografia jest nauką zajmującą się opisywaniem Ziemi, badaniem wzajemnych relacji pomiędzy powłokami ziemskimi i zróżnicowania przestrzennego działań podejmowanych przez człowieka. Powłoka ziemska składa się z: atmosfery (powłoka gazowa),...

432 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Izolinia (in. izarytma) jest to linia na mapie przedstawiająca równe wartości liczbowe w rozmieszczeniu danego zjawiska. Pojęcie to zostało wprowadzone do kartografii przez niemieckiego geografa i przyrodnika Aleksandra Humboldta, który żył...

419 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Siatka kartograficzna to odwzorowany obraz siatki geograficznej na płaskiej powierzchni. Siatkę taką sporządza się w wyniku rzutowania lub dokonania określonych założeń matematycznych. W zależności od powierzchni na którą dokonuje się...

271 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Mapa to rysunek powierzchni Ziemi, ujęty w dwóch wymiarach, zmniejszony w odpowiedniej skali oraz uogólniony, a treść przedstawiona jest poprzez umowie określone graficzne symbole. Mapa zawiera trzy podstawowe grupy elementów: Matematyczne ...

294 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Skala danego odcinka mówi nam, jaki jest stosunek długości danego odcinka na mapie do długości tego odcinka w terenie, w rzeczywistości. Mówiąc inaczej jest to stosunek rzeczywistej długości tego odcinka do długości rzutu tego odcinka na...

286 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum