Geografia fizyczna

Dodaj do listy

Cechy południków : - łączą dwa bieguny - mają kształt półokręgów - można ich wyznaczyć nieskończenie wiele - przyjmują wartości od 0 (stopni) do 180 (stopni) - wyznaczają kierunki na północ (N) i południe...

Dodaj do listy

Dzieje Ziemi Ziemia, od momentu powstania 4,6 mld lat temu, nieprzerwanie kształtuje swoje oblicze. Nieustannie formuje się jej budowa wewnętrzna, ciągle zmieniają się właściwości atmosfery i hydrosfery, a także rozmieszczanie lądów i oceanów...

Dodaj do listy

pogoda to chwilowy stan atmosfery,   klimat to stan atmosfery ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji   na pogodę wpływ mają: -zachmurzenie  (mierzymy na oko) -opady (deszczomierz) -wilgotność  (higrometr) -nasłonecznienie...

Dodaj do listy

Górskie rzeki płyną zazwyczaj szybko, mają dużą niszczącą siłę, mogą zatem toczyć potężne głazy. Stale też żłobią i pogłębiają dno. W miejscach, gdzie napotykają twardsze skały, tworzą się wodospady. Jednak i one są poddane...

Dodaj do listy

Wody powierzchniowe: Polska, Europa 1. Ustrój (reżim) rzek - określając go, bierzemy pod uwagę: - źródła: śnieżno-deszczowe    dopływy rzek    wybijające źródła    topniejące lodowce - stan poziomu rzek...

Dodaj do listy

Wyżyny   Wyżyna Śląsko - Krakowska Krainy geograficzne: wyżyna krakowsko - częstochowska, wyżyna śląska Wyżyna Śląska - Wyżyna śląska - najbardziej przekształcony region Polski, największe skupisko ludności i przemysłu środowisko...

Dodaj do listy

Pojezierza 1. Regiony geograficzne: Pojezierze Wielkopolskie, Pomorskie, Pojezierze Mazurskie   2. Krajobraz młodoglacjalny (utworzony podczas ostatniego zlodowacenia) a) formy wypukłe: wzgórza moren czołowych, wysoczyzny, obszary moreny dennej,...

Dodaj do listy

Niszczenie skał 1. Zewnętrzne czynniki kształtujące rzeźbę terenu - siła grawitacji - działalność wody - działalność lodu - działalność wiatru. 2. Wewnętrzne czynniki kształtujące rzeźbę terenu - ruchy płyt litosfery - trzęsienia...

Dodaj do listy

Na wszystkich półkulach. Oblewające wody: N - Morze Śródziemne W - Ocean Atlantycki E - Ocean Indyjski NE - Morze Czerwone 3. Najbliższe kontynenty: - Azja ( Półwysep Synaj ) - Europa ( Cieśnina Gibraltarska ) 4....

659 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum