Astronomia

Dodaj do listy

Ruch obrotowy Ziemi – inaczej zwany ruchem wirowym. Jeden pełny obrót trawa 24godziny (doba słoneczna) lub okres zwany dobą gwiazdową trwający 23godziny 56minut i 4sekundy. Na równiku prędkość wywołana obrotem Ziemi wynosi około 1674,4 km/h[1],...

Dodaj do listy

Ziemia w Ruchu Wiele zmian obserwowanych na powierzchni Ziemi to efekty ciągłego wirowania naszej planety wokół własnej osi i bezustannej wędrówki dookoła Świata. Występowanie dnia i nocy jest następstwem ruchu obrotowego Ziemi, natomiast zmiany...

Dodaj do listy

Ziemia we Wszechświecie Zamieszkujemy jedną z planet, które krążą wokół najbliższej im gwiazdy – Słońca. W pogodną noc ciemność rozświetla jasna smuga Drogi Mlecznej złożona z niewyobrażalnie wielkiej liczby gwiazd; obserwujemy wówczas...

Dodaj do listy

Układ Heliocentryczny to taki, w którym Helios - Słońce znajduje się w środku. Kiedyś ludzie myśleli, że w centrum wszechświata znajduje się Ziemia (układ geocentryczny). Poglądy odmienne od powszechnie wówczas panujących były uważane...

Dodaj do listy

Współrzędne geograficzne to długość i szerokość geograficzna mierzone w stopniach, minutach i sekundach. Początkiem układu współrzędnych geograficznych jest przecięcie się południka zerowego (Greenwich) z równikiem, znajdujące się na...

Dodaj do listy

Faza akrecji, podczas której w wyniku łączenia się względnie drobnych planetozymali powstała pierwotna, początkowo jednorodna Ziemia, trwała kilkadziesiąt milionów lat. Powstająca Ziemia, podobnie jak i inne planety w początkowym stadium...

Dodaj do listy

Wszechświat to ogromna przestrzeń kosmiczna i wszystkie znajdujące się w niej ciała. Jest on nieskończony w przestrzeni. Nie wiadoma dokładnie jak powstał. Uznawana dość powszechnie teoria głosi, że kiedyś cała materia, czyli to z czego...

715 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ziemia, będąc jedną z planet Układu Słonecznego, wykonuje tak jak inne planety ruch obiegowy dookoła Słońca. Ruch ten odbywa się po orbicie zbliżonej kształtem do elipsy. Pełny obieg takiego ruchu wkoło Słońca wynosi 365 dni 5 godzin...

580 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

ZIEMIA- rozmiar i kształt Ziemia ma kształt zbliżony do kuli spłaszczonej w miejscach biegunów, przypomina więc bardziej kształt elipsy. Elipsoidą obrotową określamy bryłowaty model Ziemi. Długość równika - 40075 kilometrów Obwód...

402 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ruch wirowy Ziemi, inaczej zwany obrotowym, jest to ruch naszej planety wokół własnej osi odbywający się z zachodu na wschód. Czas jednego pełnego obrotu wynosi około 23 godzin 56 minut oraz 4,1 sekundy. Czas ten stanowi dobę gwiazdową. Jego...

540 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum