Procesy termodynamiczne

Dodaj do listy

Energia wewnętrzna - suma energii potencjalnych i kinetycznych wszystkich cząsteczek substancji, z której zbudowane jest ciało Temperatura - jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek I zasada termodynamiki - zmiana energii wewnętrznej...

Dodaj do listy

Kinetyczny model budowy materii w zależności od stanu skupienia ciała: Ciało stałe - atomy i cząsteczki tworzące ciała stałe, mocno się przyciągają, są "ciasno" ułożone jedna obok drugiej i prawie nie wykonują ruchu. Tzn. nie zmieniają...

413 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ciepło termodynamiczne jest to forma energii termicznej. Ciepło można uznać za pewien rodzaj pracy wykonywanej celem nadania ciału tej energii. W tym przypadku przepływ ciepła między dwoma ciałami jest jednoznaczny z wykonaniem pracy nad jednym...

508 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Termometry są urządzeniami do pomiaru temperatury otoczenia lub konkretnych obiektów. Można je podzielić ze względu na zasadę działania: Termometry cieczowe (np. alkoholowe) - wykorzystujące zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy. Typowe...

301 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Charakterystyka zjawiska Rozszerzalność cieplna (inaczej: rozszerzalność temperaturowa, termiczna, dylatacja temperaturowa) jest własnością ciał i polega na powiększaniu się rozmiarów ciał przy ogrzewaniu (wzroście temperatury...

764 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Naczyniem połączonym nazwiemy przynajmniej dwa różne naczynia połączone ze sobą w taki sposób, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego do drugiego poprzez połączenie znajdujące się na dnie każdego z nich, przy czym w stanie równowagi...

579 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Cząsteczkę czyli inaczej molekułę stanowią atomy połączone wiązaniem chemicznym. Jest ona układem trwałym i elektrycznie obojętnym. Cząsteczki w tym chemicznym ujęciu można podzielić na : homoatomowe, czyli zbudowane z atomów tego samego...

477 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Gejzery występują na obszarach wulkanicznie czynnych. Jest to zjawisko bardzo widowiskowe aczkolwiek rzadkie. Na świecie tylko w sześciu rejonach występują większe zbiorowiska gejzerów. Można tu wyróżnić: *Islandię *Kamczatkę *Nową Zelandię...

311 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ciśnienie definiuje się jako stosunek siły działającej na dana powierzchnię do tej powierzchni. Ciśnienie jest wielkością skalarną. Podstawową jednostką jest 1 paskal. Do pomiarów ciśnienia używa się wszelkiego typu ciśnieniomierzy. Ciśnieniomierze...

630 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ciśnieniem atmosferycznym określa się wielkość ciśnienia nacisku powietrza atmosferycznego na Ziemię w tym także na wszystkie obiekty obecne na jej powierzchni. Wartość ciśnienia atmosferycznego na danej wysokości nad poziomem morza odpowiada wielkości...

579 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum