Oddziaływania w przyrodzie

Dodaj do listy

Ruch drgający polega na okresowych zmianach położenia ciała. Ciało drga wokół położenia równowagi. Położenie równowagi - położenie, w którym ciało może swobodnie spoczywać amplituda (maksymalne wychylenie z podłoża równowagi) Drgania...

Dodaj do listy

Stan skupienia - jest to forma w jakiej w określonych warunkach występuje substancja. Forma ta określa podstawowe własności fizyczne tej substancji. W pewnym sensie nazwa stanu skupienia jest takim umownym "skrótem" dla określenia kilku cech...

337 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1 i 2. Stany skupienia ciał i właściwości ciał. Cała otaczająca nas materia, składa się z różnych substancji, które rozróżniamy dzięki ich charakterystycznym właściwościom. Zbieżność podstawowych cech, takich jak trwałość kształtu...

898 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Trzy prawa Keplera Początkowo na Ziemi panowało przekonanie, nawet wręcz wiara w geocentryczny układ planet i gwiazd. Człowiek pewny swej wyższości nad resztą stworzeń i materii, uważał że wszystko "kręci się wokół Ziemi". Trudno było...

Dodaj do listy

Tarcie to siła działająca na poruszające się ciało i co ważne jest skierowane zawsze przeciwnie do prędkości ciała (przeciwne zwroty prędkości i siły tarcia). Tarcie przeszkadza ruchowi, mówimy, że stawia opór lub wyhamowuje ruch. ...

385 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Zestawienie pola grawitacyjnego z polem elektrostatycznym Własności i wielkości pola Pole grawitacyjne Pole elektrostatyczne DEFINICJA Przestrzeń, w której na ciało posiadające masę działają siły grawitacyjne. Inaczej, to własność...

542 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Chmury Chmury dolnej warstwy atmosfery ziemskiej (troposfery) można podzielić ze względu na charakterystyki ich parametrów fizycznych, silnie związane z czasem i obszarem formowania się tych zjawisk. Wszystkie chmury stanowią zawiesinę mikroskopijnych...

620 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum