Obwody elektryczne

Dodaj do listy

1. Na czym polega przepływ prądu elektrycznego w ciałach stałych, cieczach i gazach. Elektryczność zauważył już w V w. p.n.e. Tales z Miletu, przeprowadził on proste doświadczenie - pocierał suknem bursztyn, który uzyskiwał w ten sposób...

839 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1.Wyładowania atmosferyczne Początek wyładowaniom atmosferycznym dają zakłócenia cyrkulacji atmosfery, które pojawiają się w zależności od pory roku i miejsca na kuli ziemskiej, z większą lub mniejszą częstotliwością. Ogromne rozmiary...

873 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Definicja Półprzewodnik jest to materiał wykazujący w określonych warunkach własności izolatora (ciała nie przewodzącego elektryczności) a w innych - właściwości przewodnika prądu. Pod względem chemicznym półprzewodniki w zasadzie...

973 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Energia elektryczna i elektryfikacja mieszkań Elektryczność stanowi jedno z najznakomitszych osiągnięć naukowych ludzkości. Umożliwiła nam nie tylko efektowne, wydajne oświetlanie i ogrzewanie budynków, ale i komunikację, przekazy radiowe...

847 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Definicja i opis procesu Z punktu widzenia chemii elektroliza jest szeregiem reakcji prowadzących do rozpadu związków chemicznych, a następnie rozdzielenia produktów takiego rozkładu na skutek działania napięcia elektrycznego przyłożonego...

433 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Definicja, opis doświadczalny Kondensator jest układem elektronicznym często stosowanym w rozmaitych urządzeniach elektronicznych i elektrycznych. Z punktu widzenia fizyki stanowi on zespół dwóch płyt przewodzących (okładek, okładzin),...

334 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Elektromagnesem nazwiemy taki element elektryczny, który zbudowany jest z cewki nawiniętej na rdzeń ferromagnetyczny, najczęściej wykonany z miękkiego żelaza. Pod wpływem przepływającego prądu elektrycznego (uporządkowanego ruchu ładunków...

534 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Prawo Ohma: natężenie prądu jaki płynie w odcinku obwodu jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia, to natężenie posiada wartość stałą. Prawo Kirchhoffa mówi nam, że suma natężeni jakie wpływają do rozgałęzienia jest równa sumie...

340 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Jak już wszyscy wiemy w dziedzinie nauki Która śledzi każde zjawisko natury Wykrycia robią mędrcy oraz nieuki Myśl, których odkrywa tajniki struktury Konstrukcji ciała, która jak się wydaje Z neutronów protonów oraz elektronów, Dalej najcieńszy...

225 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Prawo Kulomba: Wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunków nagromadzonych na kulkach oraz odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości pomiędzy ich środkami....

228 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum