Energia, jej przemiany i transport

Dodaj do listy

Współczesny świat coraz bardziej zapełnia się różnego rodzaju maszynami, urządzeniami, samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi. W prawie każdym miejscu pracy, jest wykorzystywany komputer i inne sprzęty biurowe, prowadzi się wielkie budowy...

Dodaj do listy

Według najbardziej prawdopodobnej i powszechnie akceptowanej teorii powstania Wszechświata, nazwanej Teorią Wielkiego Wybuchu, ewolucja wszystkich składników każdej galaktyki jest ściśle ze sobą powiązana. Także możemy mieć pewność, że...

1244 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

ULTRADŹWIĘKI I HIPERDŹWIĘKI: Ultradźwiękami (naddźwiękami) nazywamy fale mechaniczne, sprężyste charakteryzujące się własnościami dźwiękowymi oraz częstotliwościami od tzw. górnej granicy słyszalności przez człowieka, która wynosi...

1055 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Efekt Dopplera to bardzo ciekawe zjawisko fizyczne: zachodzi między źródłem fali (np. dźwiękowej, świetlnej), a jej odbiornikiem polega na tym, że: wzajemna zmiana położenia źródła fali i jej odbiornika powoduje zmianę częstotliwości...

244 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Współczesny świat coraz bardziej zapełnia się różnego rodzaju maszynami, urządzeniami, samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi. W prawie każdym miejscu pracy, jest wykorzystywany komputer i inne sprzęty biurowe, prowadzi się wielkie...

846 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ultradźwiękami (naddźwiękami) nazywamy fale mechaniczne, sprężyste charakteryzujące się własnościami dźwiękowymi oraz częstotliwościami od tzw. górnej granicy słyszalności przez człowieka, która wynosi ok. 20kHz, aż do ok. 10 GHz...

1109 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1. Co nazywamy mocą? Moc jest to wielkość fizyczna, wyrażająca stosunek ilości pracy wykonanej w jednostce czasu. Moc oznaczamy przez "P" (z ang. power = moc), a jej jednostką w układzie SI jest wat "W". [P] = 1W = 1 J/s = 1N ∙ 1m/1s. Czyli...

278 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1. Definicja i właściwości fal sprężystych W referacie tym opisane zostały własności i rodzaje ruchu falowego ze szczególnym uwzględnieniem fal mechanicznych. Fale są zjawiskiem znanym niemal od początku fizyki i jednocześnie bardzo powszechnym...