Chemia jądrowa

Dodaj do listy

WIĄZANIA CHEMICZNE Badania struktury związków chemicznych oraz natury wiązań pomiędzy atomami wchodzącymi w skład cząsteczki należą do najważniejszych zadań chemii i fizyki chemicznej. Na bliższe wniknięcie w istotę wiązań chemicznych...

830 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Atomy - wbrew swojej nazwie - nie są niepodzielne, lecz mają wewnętrzną strukturę. Fakt, że elektrony zawarte w atomie odrywają się w procesie jonizacji, został stwierdzony w wielu doświadczeniach już na początku XX wieku. Zmierzono też...

378 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Promieniotwórczość - to zjawisko polegające na samorzutnym rozpadzie jąder w połączeniu z emisją cząstek alfa, cząstek beta, promieniowania gamma. Głównymi procesami odpowiedzialnymi za promieniotwórczość są: PROMIENIOWANIE ALFA a -...

675 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Kolejne zagadnienie dotyczy sposobu powiązania elektrycznych ładunków dodatnich z ujemnymi w atomie. W celu rozstrzygnięcia tego zagadnienia ogromnie doniosłe znaczenie miało odkrycie zjawiska naturalnej promienio­twórczości. W 1896 r. BECQUEREL...

646 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Przedstawienie zarysów chemii kwantowej przedstawiono poniżej na przykładzie wodoru. Orbity elektronowe wodoru przyjęto początkowo za koliste. Ten prosty kształt orbity nie wystarcza jednak do wytłumaczenia zachowania się elektronu w atomie....

400 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Odkrycie neutronu zostało poprzedzone znacznie wcześniej innym doniosłym odkryciem, a mianowicie stwierdzeniem istnienia izotopów, tj. atomów tego samego pierwiastka chemicznego, różniących się między sobą ciężarem atomowym. Już podczas...

815 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Energia jądrowa to energia wyzwalana podczas przemian jądrowych atomów. Energia jądrowa uwalniana w rozszczepieniu jądra atomu przewyższa około milion razy energię uwalnianą w reakcji chemicznej. Energia jądrowa wyzwolona w reaktorach jądrowych...

915 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie jako piąte dziecko Władysława Skłodowskiego i Bronisławy z Boguskich. Maria Skłodowska miała czwórkę rodzeństwa: Zofię, Bronisławę i Helenę oraz brata Józefa. Jedna z sióstr...

1012 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Rozróżnia się promieniotwórczość naturalną i sztuczną. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA – wysyłanie promieniowań alfa a, beta β, gamma γ przez izotopy, które występują w przyrodzie. Pierwiastki promieniotwórcze stanowią źródło tzw....

996 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum