Chemia nieorganiczna

Dodaj do listy

Substancje chemiczne Czym zajmuje się chemia? Chemia to nauka o: a. związkach chemicznych w żywieniu b. powietrzu, wodzie c. zasadach, kwasach i solach d. atomach i cząsteczkach e. związkach organicznych Chemia jest podstawa wielu gałęzi przemysłu...

Dodaj do listy

1. METODA 1.1.  ZAPIS OGÓLNY KWAS + ZASADA → SÓL + WODA (H2O) 1.2.  ZAPIS CZĄSTECZKOWY np. SIARCZAN (VI) SODU H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O 1.3.  ZAPIS JONOWY 2H++SO42- + 2Na++2OH- → 2Na++SO42- + 2H2O 2H+ + 2OH- → 2H2O 2. METODA...

Dodaj do listy

Kwas CHLOROWODOROWY 1. Budowa związku a) wzór sumaryczny HCl b) wzór strukturalny H – Cl – reszta kwasowa Reszta kwasowa jest jednowartościowa. 2. Otrzymywanie kwasu a) otrzymanie gazu chlorowodorowego H2+Cl2 → 2HCL (g) Cząsteczka wodoru łączy...

Dodaj do listy

Wodorotlenek sodu 1. wzór sumaryczny NaOH 2. wzór strukturalny Na – O – H 3. otrzymywanie a) 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2^ b) Na2O + H2O → 2 NaOH 4. właściwości - substancja stała - krystaliczna - barwy białej - higroskopijna - dobrze rozpuszczalna...

Dodaj do listy

Reakcja analizy – reakcja rozkładu substancji złożonej do dwóch substancji prostych.     Reakcja syntezy – reakcja łączenia substancji prostych wyniku czego otrzymujemy substancje złożoną.     Substraty – substancje...

Dodaj do listy

Właściwości fizyczne: - stan skupienia - barwa - zapach - gęstość - temp. topnienia - temp. wrzenia   Mieszaniny - Mieszanina - substancje, które otrzymujemy po zmieszaniu ze sobą kilku składników. - Mieszanina jednorodna - mieszanina,...

Dodaj do listy

WSTĘP Niektóre z pierwiastków znane były już w czasach prehistorycznych, chociaż nie wiedziano wówczas, czym jest pierwiastek chemiczny. Do tej grupy pierwiastków należą: węgiel, miedź, złoto, żelazo, ołów, srebro, siarka i cyna....

971 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

POLON (Po), pierwiastek chemiczny należący do 16 grupy (tlenowce), leżący w 6 okresie w układzie okresowym, o liczbie atomowej 84, masie atomowej [210], został odkryty w 1898 r. przez Marię i Piotra Curie w rudzie uranowej jako jeden z najwcześniej...

949 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

SOLE związki powstające w reakcji zobojętniania, pochodne kwasów, w których zdolny do oddzielenia w wyniku dysocjacji elektrolitycznej atom wodoru został zastąpiony atomem metalu lub rodnikiem (np. — NH4); w powstałej cząsteczce ów atom metalu...

438 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum