Biochemia

Dodaj do listy

Cykl mocznikowy to szereg metaboliczny, podczas którego toksyczny amoniak ulega przekształceniu i wydaleniu w postaci nietoksycznego mocznika. Źródłem amoniaku jest azot białkowy. Cykl tworzenia się mocznika. Mocznik powstaje w następstwie reakcji...

406 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

ELEKTROLIZA  to całokształt zjawisk towarzyszących przepływowi prądu elektrycznego przez roztwory elektrolitów. Procesowi elektrolizy, polegającemu na przepływie prądu elektrycznego ( z zewnętrznego źródła prądu) przez przewodnik elektrolityczny,...

490 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Białka – podstawowe składniki wszystkich organizmów zwierzęcych i roślinnych. Niektóre białka są materiałem budulcowym organizmu, inne kierują przemianą materii (enzymy, hormony). Są to substancje wielkocząsteczkowe o masie cząsteczkowej...

1034 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

O pijaństwie i zagrożeniu alkoholowym, jego różnorakich przyczynach i skutkach pisze się ostatnio i mówi, podobnie jak i o wielu niepożądanych zjawiskach społecznych dużo i często. Istnieje wiele przyczyn, dla których młodzi ludzie sięgają...

867 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Budowa Cukry są one pochodnymi aldehydów bądź ketonów, które poza grupami charakterystycznymi zawierają grupy wodorotlenkowe OH. Tak więc zbudowane są z atomów: węgla, wodoru oraz tlenu. Ich wzór ogólny przedstawia się następująco:...

394 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Budowa Cukry składają się z atomów węgla, wodoru oraz tlenu. Stanowią pochodne aldehydów lub ketonów, a ponadto posiadają grupy hydroksylowe. W organizmach roślinnych i zwierzęcych pełnia różnorodne funkcje,...

375 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Pochodzenie i nazewnictwo Węglowodany, zwane cukrowcami, czy też prościej cukrami albo sacharydami, są to aldehydowe lub ketonowe pochodne alkoholi wielowodorotlenowych. Jako związki organiczne zbudowane są z atomu węgla, wodoru i tlenu a w zaokrągleniu...

839 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Budowa Cukry (węglowodany, sacharydy) stanowią jeden z najważniejszych, obok białek i tłuszczów, składników pokarmowych organizmów żywych. Są one pochodnymi aldehydów bądź ketonów, które poza grupami charakterystycznymi zawierają...

633 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Budowa Cukry są aldehydami lub ketonami zawierającymi dodatkowo grupy hydroksylowe. Monosacharydy Budowa Posiadają, jak każdy cukier, grupy hydroksylowe oraz ketonową lub aldehydową. Ich...

279 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum