Zoologia

Dodaj do listy

Płazy i gady zazwyczaj łączy się w jedną grupę ze względu na wiele wspólnych cech. Są to zwierzęta czworonożne, zmiennocieplne. Mają niewielkie rozmiary, toteż spotyka się je znacznie rzadziej niż ptaki i ssaki. Z tego też powodu są to...

479 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Płazy Polski Płazy i gady zazwyczaj łączy się w jedną grupę ze względu na wiele wspólnych cech. Są to zwierzęta czworonożne, zmiennocieplne. Mają niewielkie rozmiary, toteż spotyka się je znacznie rzadziej niż ptaki i ssaki. Z tego powodu...

919 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Początkowo rozróżniano dwa królestwa: Rośliny (niezdolne do poruszania się, organizmy o zielonej barwie). Zwierzęta (poruszające się organizmy, które odżywiają się roślinami lub zwierzętami o mniejszych rozmiarach). Kłopoty sprawiały...

639 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Katalog organizmów jest to system biologiczny według którego zostały sklasyfikowane i uporządkowane wszystkie istoty żywe. Ułatwia on dostęp do zasobów przyrody, ale oprócz tych użytecznych, pozwala także poznać gatunki groźne dla człowieka,...

346 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Klasyfikację przedstawię na przykładzie psa. Pekińczyki, amstaffy, kundle, jorki i inne są to rasy psów, które należą do gatunku psa domowego. Wilka, szakal i kojot wraz z psem domowym należą do rodzaju psa. Pies oraz inne spokrewnione z nim...

453 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Gatunek jest to grono wszystkich organizmów zdolnych do wydania płodnego potomstwa. Przedstawiciele danego gatunku, mimo drobnych różnic osobniczych są do siebie bardziej podobne niż do osobników z innych gatunków. Każdy gatunek ma dwuczłonową...

442 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Do tego samego gatunku należą osobniki, które dają potomstwo, które jest w stanie się rozmnażać. Tak na przykład krzyżując różne rasy koni domowych powstają płodne mieszańce, lecz gdy skrzyżujemy konia z osłem powstaje niepłodny muł....

419 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Cóż tu wiele mówić: Różnorodność organizmów ma dla człowieka znaczenie praktyczne. Choć coraz bardziej rozwija chemia tworzyw sztucznych, to większość produktów i tak jest pochodzenia naturalnego. Ale tak szczerze mówiąc, to nawet tworzywa...

292 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum