Genetyka

Dodaj do listy

Aminokwas - są klasą różnorodnych cząsteczek, ale mają następującą wspólną cechę: wszystkie zawierają grupę karboksylową oraz grupę aminową, obie połączone są tym samym atomem węgla nazywanym alfa. Aminokwasy odgrywają bardzo istotną...

824 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Wstęp Klonowanie stanowi przedmiot badawczy inżynierii genetycznej - jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin naukowych. Początek genetyki sięga drugiej połowy XIX wieku, kiedy Friedrich Meischer - szwajcarski chemik, odkrył istnienie...

375 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) stanowi nośnik informacji genetycznej organizmów, przekazywany (dziedziczony) z pokolenia na pokolenie. Cząsteczka DNA jest podwójną spiralą (dwie nici polinukleotydowe skręcone wokół siebie). Podstawową jednostką,...

558 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Kwasy nukleinowe są związkami organicznymi, których zawartość w organizmie, choć niewielka, jest bardzo istotna, ponieważ warunkują one zjawiska dziedziczności. Zapisana jest w nich genetyczna informacja dotycząca cech i właściwości organizmu....

374 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Genetyka (od gr. genetes - zrodzony) jest nauką zajmującą się dziedzicznością i zmiennością organizmów żywych. Opis człowieka w rodzaju: wysoki, włosy ciemne, nos prosty, ubrany w zielony płaszcz, z czapką na głowie jest pewnym zestawieniem...

969 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Tematem mojej pracy są pewne aspekty genetyki, takie jak niektóre z jej zadań, prawa rządzące dziedziczeniem oraz niektóre szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie genetyki. Przedmiotem badań genetyki jest dziedziczenie oraz zmienność organizmów....

411 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Mutacja jest to zmiana o trwałym charakterze, która dotyczy informacji genetycznej określonego organizmu. Polega ona przede wszystkim na nieprawidłowościach ilościowych lub strukturalnych. Wyróżnić można dwie podstawowe grupy mutacji: punktowe...

401 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

MATERIAŁ GENETYCZNY Kwasy nukleinowe DNA Kwas dezoksyrybonukleinowe RNA Kwas rybonukleinowy NUKLEOTYD = CUKIER + RESZTA KWASOWA + ZASADA AZOTOWA Cukier pięciowęglowy Dezoksyryboza Ryboza Reszta kwasowa Reszta kwasu fosforowego...

670 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum