Ekologia

Dodaj do listy

Żyć ekologicznie. Niby proste stwierdzenie, ale gdy zapytamy się przeciętnego polaka co to tak naprawdę oznacza okazuje się, że nie potrafi udzielić nam prawidłowej odpowiedzi. Żyć ekologicznie to wcale nie równoważy się z  ochroną...

Dodaj do listy

Biologia Ekologia - nauka badająca powiązania organizmów z ich środowiskiem oraz innymi organizmami Autekologia - bada wzajemne zależności między organizmami lub populacjami danego gatunku a środowiskiem Synekologia - bada strukturę i funkcjonowanie...

Dodaj do listy

Fotosyntezą nazywamy proces przy którym rośliny zamieniają dwutlenek węgla, energię słoneczną i wodę w gaz, którym jest tlen. Proces ten przeprowadzają rośliny zielone czyli te, które zawierają zielony barwnik zwany chlorofilem. Fotosynteza...

376 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ekologia jest studium "domu" (greckie οικος = 'dom') roślin i zwierząt, środowiska, które je otacza. Obok skał, gleby, atmosfery, prądów wodnych składa się ono z innych organizmów, roślin i zwierząt, mających mniejszy lub większy wzajemny...

317 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

MNÓSTWO BŁĘDÓW ORTOGRAFICZNYCH "Zagrożenia ekologiczne" Wiek XXI to czas w którym czyha na nas bardzo wiele zagrożeń ekologicznych. Do ich powstawania przyczynia się rozwój przemysłu i fabryk. Zatrówanie powietrza, wody i gleby przyczyniło...

654 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ekosystemy trawiaste Jaki obrazek przychodzi ci do głowy, gdy myślisz o Podolu? Może pokryte dębowymi zagajnikami pagórki i wysokie góry - to jedno; a może wielkie rwące rzeki, Dniestr, Prut i Czeremosz, drzewa potężne jak baszty w ciemnych,...

331 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Zespół organizmów połączonych rozlicznymi zależnościami wraz ze środowiskiem wody to właśnie jest ekosystem wodny. Wyróżniamy dwa najważniejsze rodzaje ekosystemów wodnych: morskie i słodkowodne. Ekosystemy morskie obejmują około 71%...

440 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum