Botanika

Dodaj do listy

KWIAT jest organem rozmnażania płciowego. Występuje tylko u roślin nasiennych. Wytwarza nasiona. Kwiat jest skróconym, przekształconym pędem. Jego części to przekształcone liście. BUDOWA KWIATU OKWIAT to zewnętrzna część kwiatu, która...

Dodaj do listy

Paprocie (Pteridophyta) Pteridophyta, łacińska nazwa gromady paproci, ma jeszcze greckie korzenie. Łacińskie określenie paproci, pteridium, zawiera starogrecki rdzeń πτερόν, znaczący tyle co 'pióro, skrzydło'. Uderzające jest podobieństwo...

387 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Protesty ( Protista, Protoctista, Protozoa) Organizmy eukariotyczne, beztkankowe, przeważnie jednokomórkowe, które nie zostały zaliczone do innych królestw. Część z nich to autotrofy fotosyntetyzujace, do heterotroficznego odżywiania się fagocytoza...

361 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Grzyby (Fungi), są grupą organizmów w randze królestwa. Większość grzybów to saprotrofy. W obiegu materii i energii w ekosystemach są podstawowym reducentem tj. rozkładają materię organiczną na proste związki nieorganiczne, dzięki czemu...

349 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Podstawową jednostką budowy wszystkich organizmów jest komórka. Ze względu na zasadnicze różnice w budowie, komórki podzielono na: komórki prokariotyczne, obejmują bakterie i sinice oraz eukariotyczne, do których zaliczamy wszystkie komórki...

492 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Substancje ergasteryczne stanowią składnik cytoplazmy komórki roślinnej. Do substancji ergasterycznych zaliczane są: wydzieliny i wydaliny oraz substancje zapasowe. Do substancji zapasowych zaliczamy skrobie, która jest bardzo ważnym polisacharydem...

375 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Krajobraz to część powierzchni ziemi, która jest sumą wszystkich elementów przyrody i elementów wytworzonych przez człowieka, które pozostają ze sobą we wzajemnym układzie. Elementy krajobrazu to: rzeźba terenu, warunki klimatyczne, woda,...

375 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Kwiatostany to skupiska kwiatów występujących na pędach kwiatonośnych. Biorąc pod uwagę różne kryteria kwiatostany można podzielić ze względu na: Występowanie rozgałęzienie: Kwiatostan nierozgałęziony (prosty) ...

995 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Białowieski Park Narodowy znajduje się na wschodzie Polski, w województwie podlaskim, niedaleko naszej granicy z Białorusią. Jest on częścią większego kompleksu leśnego (jednego z największych naturalnych kompleksów leśnych w Europie) zwanego...

960 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

KIEŁKOWANIE - są to procesy, które zachodzą wewnątrz nasienia, aktywujące zarodek. Kończą się wraz z rozpoczęciem wzrostu siewki, co można zaobserwować makroskopowo - pojawia się korzonek zarodkowy. KORZEŃ - jest organem roślin wyższych...

1036 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum