Kartografia i GIS

Dodaj do listy

Szerokość geograficzna może być północna (oznaczamy ją literą N) oraz południowa (litera S). Natomiast długość geograficzna może być wschodnia ( oznaczona litera E) oraz zachodnia (litera W). Geosystem jest to system ziemski przyrody....

819 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Geografia jest jedną z nauk zajmujących się Ziemią. Definicja określa geografię jako naukę, która bada powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno- gospodarczym oraz związki jakie zachodzą między...

488 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Co to jest mapa ? MAPĄ nazywamy przedstawiony na pewnej płaszczyźnie obraz rzeczywistej powierzchni naszej Ziemi lub innego ciała niebieskiego według zasad określonego odwzorowania kartograficznego, w odpowiednio dobranej skali, przy użyciu...

276 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ziemia jest trzecią według oddalenia od Słońca planetą naszego Układu Słonecznego. Ziemia posiada jednego naturalnego satelitę, którym jest Księżyc. Od roku 1957 Ziemia jest obiegana przez sztuczne satelity. Dokładne wyznaczenie masy Ziemi...

786 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Zaznaczając na mapie różnego rodzaju obiekty lub zjawiska, możemy posługiwać się wieloma metodami kartograficznej prezentacji. Do najczęściej używanych i najbardziej popularnych metod możemy zaliczyć następujące metody: Kropkową...

448 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Metodami kartograficznymi nazywamy możliwości przedstawienia rozmieszczenia na mapie różnych zjawisk i obiektów, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. Można te obiekty oraz zjawiska przedstawić w sposób jakościowy, kiedy przedstawiamy...

331 osób poleca.

Szkoła: Liceum