Dodaj do listy

SUROWCE MINERALNE W POLCE

Polska to kraj stosunkowo bogaty pod względem występowania surowców mineralnych. Zajmuje 12 miejsce na świecie 2,3% , a w Europie 3miejsce po Rosji i Niemczech.

Wydobycie węgla kamiennego koncentruje się w województwie Dolnośląskim (0,3%) , Śląskim (96,3%) oraz w okolicach Lublina (3,4%). Największe pokłady węgla usytuowane są w Zagłębiu Górnośląskim, w jego północnej części, w pasie od Gliwic do Dąbrowy Górniczej zlokalizowany jest węgiel wysokoenergetyczny (5000 - 6000 kcal z kg.). Są tu najstarsze kopalnie, warunki geologiczne do wydobywania surowca są bardzo korzystne- pokłady zalegają prawie poziomo o grubości 2 metrów. Rybnicki Okręg Węglowy ma już trudniejsze warunki do wydobycia, pokłady są cieńsze, natomiast węgiel jest bardziej kaloryczny.

W województwie lubelskim do dziś funkcjonuje tylko jedna kopalnia koło Łęcznej.

W Zagłębiu Dolnośląskim występuje węgiel najlepszej jakości, jednakże warunki wydobycia są niekorzystne, wysokie koszty transportu. Zasoby węgla (do 1000 m. głębokości) występującego w Polsce wynoszą około 60 mld. ton, z czego 13 mld. stanowią zasoby przemysłowe. Największe wydobycie miało miejsce w 1979 r. - 201 mln. ton. Od tego momentu wydobycie spada, w 1999 roku wydobyto 109 mln. ton. Węgiel kamienny w 43% wykorzystywany jest w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Węgiel brunatny - wydobycie 63 mln. ton (dane za rok 1998). Kopalnie usytuowane są w województwie łódzkim- ponad połowa wydobycia, wielkopolskim, dolnośląskim. Eksploatacja wyłącznie metodą odkrywkową. Bełchatów, Bogatynia, Turek. Kaloryczność węgla szacuje się na 2000 kcal.

Ropa naftowa w Polsce występuje w niewielkich ilościach, jej wydobycie zaspakaja 2% zapotrzebowania krajowego. Większość wydobywa się z szelfu Morza Bałtyckiego- ponad 40%, a także ropa występuje w rejonie Kamienia Pomorskiego, Karlina, Krosna Odrzańskiego i w niektórych miejscach województwa podkarpackiego. Obecnie trwają poszukiwania złóż ropy na Bałtyku.

Gaz ziemny w Polsce występuje w województwie wielkopolskim- rejon Ostrowa Wlkp., Leszna, Poznania. Jego zasoby wynoszą 54% ogólnego wydobycia, oraz w województwie podkarpackim- 21%, okolice Przemyśla, Lubaczowa, Jarosława. Złoża gazu są bardzo rozproszone, a ich zasoby wynoszą około 140 tyś. hm³.

Ruda miedzi- Bolesławiec, Złotoryja- przed wojną, obecnie rudy te wydobywa się w 4 kopalniach: Lublin, Polkowice, Sieroszowice, Rudna.

Rudy cynku i ołowiu- największe wydobycie w rejonie Olkusza, Zawiercia i Chrzanowa. Roczne wydobycie około 190 mln. ton, co daje Polsce 12 miejsce na świecie.

Złoża siarki występują w dwóch obszarach- Tarnobrzeg Tarnobrzeg miasto w województwie podkarpackim nad Wisłą. Liczy 51 tys. mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
(okolice Piaseczno, Jeziórko), Grzybów, i Lubaczów ( Horyniec) Zasoby szacuje się na 630 mln. ton, Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka... Czytaj dalej Słownik geograficzny zajmuje 7 miejsce na świecie pod względem wydobycia.

Zasoby soli kamiennej szacuje się na 80 mld. ton. Głównymi obszarami wydobycia są: województwo kujawsko- pomorskie, dolnośląskie, oraz niewielkie znaczenie kopalń w Wieliczce, Bochni, Rybniku.

Sól potasowa- okolice Zatoki Zatoki jamy w niektórych kościach czaszki. Zatoki są wypełnione powietrzem i łączą się z jamą nosową, np. zatoka czołowa, szczękowa.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
Gdańskiej. Ruda miedzi- Polska zajmuje 10 miejsce na świecie, 2,6 mld. ton.

Rudy żelaza- ilaste syderyty, rejon Częstochowy, Łęczycy i Suwałk- około 1 mld. ton.

Surowce skalne- wykorzystywane głównie jako materiał budowlany, w największych ilościach występuje w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Granity, piaskowce, marmury- okolice Strzelina, Strzegomia, Wałbrzycha i w Kotlinie Kłodzkiej, a także w górach Świętokrzyskich wapienie, zlepieńce, piaskowce, marmury, kwarcyty- rejon Kielc, Szydłowca. Rów Krzeszowcki- porfiry i melafiry. Piaski szklarskie- rejon Tomaszowa Mazowieckiego, Sandomierza, Bolesławca i Warszawy. Margle- Legnicko- Głogowski Okręg Miedziowy. Rejon Chełmna - wapienie kredowe. Gipsy- Niecka Niecka 1. Wklęsła forma terenu, przeważnie o płaskim dnie i łagodnych zboczach. 2. Rozległa, łagodna synklina.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Nidziańska, Kujawy.

Wody mineralne- głównie siarczkowe i chlorkowe - najwięcej południe Polski, Sudety, Nałęczów i geotermalne- Podhale, Pyrzyce, rejon Szczecina. Uruchomiono ciepłownie, na Podhalu działa geoterma dostarczająca ciepłą wodę i ciepło do znacznej ilości domów na terenie Zakopanego i okolic.