Dodaj do listy

Działalność lodowców górskich i formy glacjalne

Lodowiec jest to nagromadzenie dużej masy lodu, poruszającej się powoli w dół. Lodowce tworzą się w miejscach, gdzie w ciągu roku więcej śniegu spada niż topnieje. Takimi obszarami są między innymi wysokie partie gór, gdzie powstają lodowce górskie.

Lodowiec górski składa się z:

  • pola firnowego - jest to miejsce położone powyżej granicy wiecznego śniegu, w którym następuje akumulacja śniegu i jego zamiana w lód;
  • jęzora lodowcowego - jest to ruchoma część lodowca znajdująca się poniżej granicy wiecznego śniegu.

W wyniku działalności lodowców górskich powstaje szereg form, tzw. form glacjalnych. Tworzą się one na skutek dwóch rodzajów działalności - erozyjnej (niszczącej) i akumulacyjnej (budującej).

Do form powstałych w wyniku działalności erozyjnej lodowców należą:

  • dolina U-kształtna - jest to dawna dolina Dolina wydłużona, wklęsła forma terenu, ukształtowana w wyniku erozyjnej działalności rzeki, o jednostronnym spadku w kierunku spływu wody. W jej przekroju poprzecznym wyróżniamy: dno doliny (część... Czytaj dalej Słownik geograficzny V-kształtna przekształcona w wyniku działalności jęzora lodowcowego, który spływając doliną poszerzał jej dno i powodował wietrzenie zboczy, które w efekcie stały się strome.
  • cyrk lodowcowy (kocioł, kar) - jest to zagłębienie powstałe w zamknięciu doliny, w przeszłości będące polem firnowym. Z trzech stron otaczają go strome ściany skalne, a z czwartej strony, od niższej części doliny, odgrodzony jest ryglem lodowcowym. Cyrki lodowcowe najczęściej tworzą jeziora, tzw. jeziora cyrkowe.
  • baraniec (muton) - jest to ogładzony przez lodowiec Lodowiec masa nagromadzonego lodu lodowcowego, przekształconego ze śniegu. Powstaje na lądach, powyżej granicy wiecznego śniegu. Pod wpływem własnego ciężaru ulega powolnemu, ustawicznemu ruchowi w dół. Poniżej... Czytaj dalej Słownik geograficzny pagórek, o łagodnym stoku od strony nasuwania się lodowca i stromym od strony przeciwnej.
  • dolina zawieszona - jest to dolina boczna kończąca się stromym progiem przy ujściu do pogłębionej przez lodowiec doliny głównej. Poziom doliny głównej leży niżej od wylotu doliny zawieszonej. W miejscu progu tworzą się wodospady.

Formami powstałymi w wyniku działalności akumulacyjnej lodowców są:

  • morena denna - jest to forma powstała po stajaniu lodowca w wyniku osadzenia niesionego przezeń materiału skalnego.
  • morena czołowa - jest to forma w postaci wału powstała u czoła lodowca.
  • morena boczna - jest to forma w postaci wału powstała z boku lodowca.