Dodaj do listy

Ludność Australii

Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie. Leży na półkuli południowej i zajmuje 7,7 mln km² powierzchni. Wraz z archipelagami Nowej Zelandii, Melanezji, Mikronezji i Polinezji tworzy część świata - Australię i Oceanię. Od zachodu i południa Australię oblewają wody Oceanu Indyjskiego, a od wschodu - Oceanu Spokojnego.

Liczba ludności kontynentu liczy ok. 20 mln mieszkańców. Do najbardziej zaludnionych stanów należą Nowa Południowa Walia Walia południowo-wschodnia część Wielkiej Brytanii ze stolicą w Cardiff. Zamieszkiwana jest przez około 3 mln mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
oraz Wiktoria, na terenie których znajdują się dwa największe miasta Australii - Sydney i Melbourne. Największą gęstością zaludnienia cechują się wschodnie i południowo-wschodnie wybrzeża kontynentu.

Do II wojny światowej ludność Australii stanowili głównie Brytyjczycy i Irlandczycy. Po wojnie natomiast nastąpił masowy napływ imigrantów z Grecji, Niemiec, Włoch, Holandii, Jugosławii, Malty, Libii, Turcji i in.

W ostatnim czasie wzrasta udział ludności pochodzenia azjatyckiego, zwłaszcza Wietnamczyków (napływ po wojnie wietnamskiej).

Około 350 tys. mieszkańców Australii to Aborygeni lub ich potomkowie. Zamieszkują głównie rejony północnej i środkowej części kontynentu.

Językiem urzędowym Australii jest angielski. Jednak, ze względu na ogromną etniczną różnorodność mieszkańców, używa się wielu języków. Szacuje się, iż istnieje około 240 dialektów, z których, aż 50 jest rdzenną mową mieszkańców kontynentu. Do najczęściej używanych języków należą: grecki, włoski, kantoński, arabski i wietnamski. Coraz większe znaczenie zyskuje w ostatnim czasie język chiński, następuje natomiast spadek znaczenia języków: holenderskiego, niemieckiego, włoskiego i greckiego.

Główną religią mieszkańców kontynentu jest chrześcijaństwo (ok. 58%), z czego najwięcej wyznawców mają unitarianie, następnie katolicy. Do pozostałych wyznawanych w Australii religii należą: buddyzm, judaizm Judaizm religia monoteistyczna, oparta na nauce Mojżesza i wyznawana przez naród żydowski. Wyznający judaizm wierzą, że po śmierci czeka ich nagroda lub kara, wierzą w posłannictwo Izraela jako narodu... Czytaj dalej Słownik historyczny i islam. 20% ludności to ateiści.

Rdzenną ludność Australii tworzą Aborygeni. Pod koniec XVIII w., przed rozpoczęciem kolonizacji europejskiej, było ich ok. 1 mln. Jest to grupa, która pod względem antropologicznym tworzy odrębny typ - australoidalny. Charakteryzuje się on występowaniem podobieństw zarówno do typu europeidalnego, jak i negroidalnego. Pierwsi mieszkańcy Australii pojawili się na tym kontynencie ok. 40 - 60 tys. lat temu. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób do tego doszło. Aborygeni Aborygeni rdzenna ludność Australii należąca do oceanicznej gałęzi rasy czarnej. Ich liczebność szacuje się na około 300 tys.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
tworzyli wspólnoty plemienne, dzielące się na mniejsze grupy. Grupy te wędrowały po przynależnym plemieniu terytorium w poszukiwaniu pożywienia. Rdzenna ludność Australii nie znała rolnictwa i hodowli, nie posiadała także umiejętności obroki metali, tkactwa, ani garncarstwa. Aborygeni posiedli jedynie umiejętność obróbki kamienia, drewna, włókien roślinnych oraz kości, skór i piór. Wytwarzali totemy - przedmioty kultu (tzw. czuringa), które zdobili rytami i rysunkami ilustrującymi mity.

Liczba ludności aborygeńskiej stale maleje. Jej sytuacja ekonomiczna jest o wiele gorsza niż pozostałych mieszkańców Australii.

Nowa Południowa Walia:

Pod koniec XVIII w., kiedy rozpoczęła się brytyjska kolonizacja Australii, jej tereny zamieszkiwało około 1 mln Aborygenów. Posługiwali się oni ponad 250 językami. W okolicach dzisiejszego Sydney mieszkało ich ok. 3 tys., a porozumiewali się trzema głównymi językami: na północnym wybrzeżu był to język Ku - ring - gai, bardziej na południe wzdłuż wybrzeża - Dharawal, a na równinach, leżących u stóp Gór Błękitnych - Dharug.

Szacuje się, że obecnie w Sydney mieszka ok. 31 tys. Aborygenów. Jest to najliczniejsza grupa spośród innych rejonów Australii.

Australia Południowa:

Prawdopodobnie, na początku XIX wieku w Australii Południowej żyło ok. 12 tys. Aborygenów. Po przybyciu Europejczyków wielu z nich zginęło z rąk białych osadników lub z powodu głodu i licznych chorób. Zostali oni wyparci z większości zamieszkiwanych dotąd ziem.

Obecnie większość rdzennych mieszkańców tego stanu skupia się w największych miastach (Adelajda i Port Augusta). Australia Australia Związek Australijski. Państwo położone na kontynencie australijskim i przybrzeżnych wyspach. Powierzchnia 7 682 300 km2. Liczba ludności 19 338 tys. (2001 r.). Stolica Canberra. Język urzędowy... Czytaj dalej Słownik geograficzny Południowa, jako pierwszy ze stanów, w 1966 r., nadał Aborygenom prawo własności ziemi.

Queensland:

W wyniku europejskiej kolonizacji Aborygeni zamieszkujący tereny dzisiejszego stanu Queensland zostali z nich wygnani. Dla tych, którzy zostali biali osadnicy założyli kilka rezerwatów porozrzucanych po terytorium stanu.

W Queensland żyje także inna grupa etniczna pozostawiona na marginesie społeczeństwa - Kanakowie. Są to potomkowie rdzennych mieszkańców Nowej Kaledonii, którzy zostali na te ziemie sprowadzeni aby pracować na plantacjach trzciny cukrowej.

Terytorium Północne:

Terytorium Północne zamieszkuje ok. 38 tys. Aborygenów. Na początku XX wieku część tej ludności została zmuszona do życia w rezerwatach rządowych lub misjach chrześcijańskich. Pozostali znaleźli zatrudnienie na farmach bydła, jako poganiacze lub służący, lub też znaleźli nisko płatną pracę w miastach i osiedlili się na ich przedmieściach. Obecnie własność Aborygenów stanowi ok. 50% obszaru Terytorium Północnego.

Wiktoria:

Przed okresem kolonizacji europejskiej na obszarze Wiktorii żyło ok. 100 tys. Aborygenów. Do 1860 r. pozostało ich zaledwie 2 tys. Obecnie tereny stanu zamieszkuje ok. 20 tys. tzw. Kooris (jest to nazwa ludności aborygeńskiej zamieszkującej obszary południowo-wschodniej Australii). Ponad połowa z nich mieszka w Melbourne.

Autochtoniczna ludność stanu Wiktorii dzieliła się w przeszłości na 38 grup dialektycznych, mówiących 10-cioma różnymi językami. Każda z nich składała się z szeregu klanów, opierających się na pokrewieństwie.