Dodaj do listy

Problemy wielkich miast

Miasto jest to obszar silnie zabudowany, będący skupiskiem ludności wykonującej czynności zawodowe nierolnicze lub osiedle, które uzyskało prawa miejskie (def. J. Flis).

Największymi miastami świata, o liczbie ludności ponad 10 mln, są: Szanghaj, Bombaj (Mumbaj), Buenos Aires, Moskwa, Karaczi, Delhi, Manila, Sao Paulo i Seul. Ponadto do miast ponad 8-tysięcznych należą: Stambuł, Dżakarta, Meksyk, Lagos, Lima, Tokio i Nowy Jork.

Do największych problemów wielkich miast należą:

W krajach wysoko rozwiniętych:

 • rozwój przestępczości, narkomania, prostytucja,
 • choroby cywilizacyjne (choroby serca i układu krążenia, stres),
 • duży odsetek ludzi bezdomnych,
 • duża imigracja Imigracja przybycie do nowego miejsca zamieszkania po opuszczeniu innego regionu świata lub innego miejsca zamieszkania w obrębie tego samego państwa.
  Czytaj dalej Słownik geograficzny
  cudzoziemców oraz problemy z ich aklimatyzacją,
 • problemy komunikacyjne,
 • trudności w znalezieniu zajęcia zgodnego z kwalifikacjami,
 • wysokość cen działek budowlanych wewnątrz i na obrzeżach miasta,
 • degradacja środowiska (smog, ścieki, śmieci).

W krajach rozwijających się:

 • eksplozja demograficzna i zbyt duże zagęszczenie ludności (np. Kalkuta),
 • powstawanie dzielnic nędzy wokół centrów miast (np. Meksyk),
 • brak kanalizacji,
 • epidemie chorób zakaźnych,
 • duży analfabetyzm,
 • duży odsetek ludności niewykwalifikowanej,
 • problemy w znalezieniu pracy,
 • rozwój przestępczości (np. problem "dzieci ulicy" w miastach Brazylii),
 • rozwój prostytucji i rynku narkotykowego,
 • niedostatek środków finansowych na leczenie.