Dodaj do listy

Religie świata

Na świecie istnieją cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie Apokalipsy,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich główne religie, trzy z nich są monoteistyczne (chrześcijaństwo, islam Islam religia monoteistyczna założona w VII w. przez proroka Mahometa. Skupia ponad 1 mld wyznawców. Jest wiarą w jedynego Boga Allaha objawiającego się prorokom. Ostatnim i największym z nich był Mahomet.... Czytaj dalej Słownik geograficzny i judaizm) i jedna politeistyczna (hinduizm).

Hinduizm jest religią nie posiadającą swojego założyciela i "istniejącą od zawsze". Z niej wywodzi się buddyzm, dżinizm. Religia ta głosi, że wszystkie drogi prowadzące do boga są dobre. Hinduizm Hinduizm główna religia Indii, która wykształciła się w początkach naszej ery na bazie wedyzmu i braminizmu. Wyznawany jest też w Pakistanie, Bangladeszu, Birmie i na Cejlonie. Najważniejszymi bóstwami... Czytaj dalej Słownik historyczny nie jest religią jednorodną - istnieje około 10 tysięcy kultów hinduistycznych. Ma około 800 milionów wyznawców zamieszkujących głównie Półwysep Indyjski. Główne zasady tej religii:

 • jest nieskończenie wiele bogów i wszystkie są wcieleniami Brahmy, Brahma jest wieczny, natomiast jego wcielenia giną lub ulegają przekształceniom w inne;
 • wszystkie żyjące istoty posiadają dusze, poczynając od robaka na człowieku kończąc, wszystkie dusze są tak samo ważne;
 • dusze podlegają reinkarnacji (po śmierci jednego ciała, przechodzą w inne, dusza człowieka, może przejść w ciało zwierzęce i odwrotnie);
 • w czasie reinkarnacji dusze zmieniają swoją pozycję w hierarchii - za złe uczynki przesuwają się w dół, za dobre w górę. Na szczycie hierarchii możliwe jest złączenie duszy z Brahmą lub jego wcieleniem - jest to cel każdego wyznawcy tej religii.

Święte księgi hinduizmu to wedy. Większość wyznawców uznaje krowy za zwierzęta święte. Wyznawcy hinduizmu mają obowiązek:

 • założyć rodzinę;
 • wychować dzieci;
 • odbyć wędrówkę nad Ganges lub inne miejsce święte.

Najstarszą religią monoteistyczną jest judaizm - zaczął się kształtować około 1800 lat p.n.e. około 5 milionów mieszka w Izraelu, a ponad 5,5 miliona w diasporze, głównie w Stanach Zjednoczonych. Początki judaizmu wiążą się z wyjściem patriarchy Abrahama z Uhr Chaldejskiego do ziemi Kanaan. Podstawą tej religii jest wiara w jednego Boga - Jahwe, który stworzył świat i nim kieruje. Izraelici zawarli z Jahwe przymierze. Oczekują przyjścia Mesjasza. Świętą księga jest Pięcioksiąg Mojżeszowy (Tora). Korzysta się też z mądrości zapisanych w Talmudzie. Obecnie judaizm Judaizm religia monoteistyczna, oparta na nauce Mojżesza i wyznawana przez naród żydowski. Wyznający judaizm wierzą, że po śmierci czeka ich nagroda lub kara, wierzą w posłannictwo Izraela jako narodu... Czytaj dalej Słownik historyczny dzieli się na ortodoksyjny, reformowany (postępowy) i konserwatywny.

Normy przestrzegane przez ortodoksyjnego Żyda:

 • osiem dni po narodzinach dziecko płci męskiej jest obrzezane;
 • za dorosłych uznaje się dziewczynki w wieku 12 lat i chłopców w wieku 13 lat. Moment wejścia w dorosłość nosi nazwę bar micwy (u chłopców) i bat micwy (u dziewcząt);
 • od momentu wejścia w dorosłość obowiązuje zakaz przebywania w zamkniętym pomieszczeniu dwóch osób przeciwnej płci nie spokrewnionych ze sobą;
 • małżeństwo i posiadanie dzieci;
 • na łożu śmierci winno wyznać się swoje grzechy;
 • w ciągu dnia należy odmówić trzy modlitwy;
 • spożywać można tylko żywność koszerną;
 • obowiązkowe święcenie szabatu - zakaz wykonywania wszelkiej pracy od zmroku w piątek do zmroku w sobotę;

Najważniejsze święta judaistyczne:

 • Rosz ha-Szan - Nowy Rok;
 • Jom Kipur - Dzień Pojednania;
 • Sukkot - Święto Namiotów;
 • Purim;
 • Chanuka;
 • Pascha.

Pierwszą religią wywodzącą się od judaizmu jest chrześcijaństwo. Wyznawców wszystkich odłamów chrześcijaństwa jest około dwa miliardy, z czego blisko miliard to katolicy, pół miliarda protestanci, 150-200 milionów prawosławni, 60 milionów anglikanie i 30 milionów wyznawcy kościołów przedchalcedońskich. Powstanie chrześcijaństwa związane jest z życiem i nauczaniem Jezusa Chrystusa, syna bożego, zesłanego na ziemię dla zmazania grzechów ludzkości. Świętą księgą chrześcijan jest Pismo Pismo układ znaków graficznych pozwalających zapisać strumień mowy. Pismo ukształtowało się znacznie później niż język, prawdopodobnie ok. 5000-6000 lat temu. Najpierw powstało pismo rysunkowe (piktografia),... Czytaj dalej Słownik terminów literackich Święte składające się ze Starego i Nowego Testamentu. Pierwszy rozłam w chrześcijaństwie ma miejsce w 1054 - nastąpił wtedy podział na chrześcijaństwo zachodnie podległe papieżowi i wschodnie nie uznające jego zwierzchnictwa. Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim nastąpił w pierwszej połowie XVI wieku na protestantyzm i katolicyzm. Dążono do zjednoczenia prawosławia i katolicyzmu przez podpisanie unii brzeskiej, jednak nie udało się to. Wierni prawosławni, którzy uznali zwierzchnictwo papieża to greko-katolicy (unici), zachowali natomiast całą wschodnią obrzędowość.

Doktryna prawosławna opiera się na ustaleniach pierwszych siedmiu soborów powszechnych i naukach ojców kościoła. Odrzuca: odpust, istnienie czyśćca, dogmaty o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Matki Bożej, prozelityzm i celibat.

Protestantyzm nie uznaje kultu Matki Bożej. W czasie nabożeństwa chleb Chleb Chleb symbolizuje ciało święte, ofiarę bóstwa lub ofiarę składaną bóstwu, światłość, mądrość, płodność, samotność, gościnność, zarobek, pieniądze, byt, pożywienie ubogich.
...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
i wino jest symbolem ciała i krwi Jezusa podczas gdy w kościele rzymsko-katolickim następuje przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa.

Drugą religią wywodzącą się z judaizmu jest islam. Świętą księgą jest koran. Wyznawcy to głównie Arabowie. Początki związane są z osobą proroka Mahometa (VII w. n.e.), bogiem jest Allach, Abraham Abraham Biblia, żydowski patriarcha (przywódca rogu), ojciec Izaaka, mąż Sary. Wyprowadził naród izraelski do Kanaan, Ziemi Obiecanej. Później jego rolę przewodnika przejął Mojżesz
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
i Jezus byli podobnie jak Mahomet prorokami. Główne zasady islamu to:

 • wiara w Allacha;
 • ścisły post od świtu do zmierzchu w miesiącu ramadan, nie obowiązuje on osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i karmiących, podróżnych;
 • modlitwa pięć razy dziennie;
 • jałmużna;
 • jeśli środki na to pozwalają przynajmniej jedna pielgrzymka do Mekki;
 • święta wojna w obronie wiary (dżihad);
 • zakaz spożywania mięsa wieprzowego.

Współczesne tendencje w religiach:

 • wzrost Wzrost zwiększanie rozmiarów i masy ciała. Wzrost jest cechą wszystkich żywych organizmów i następstwem pobierania substancji odżywczych z otoczenia. U jednokomórkowców wzrost wiąże się ze zwiększaniem rozmiarów... Czytaj dalej Słownik biologiczny znaczenia religii monoteistycznych kosztem religii politeistycznych;
 • dążenie do ekumenizmu w chrześcijaństwie- pojednanie kościołów chrześcijańskich;
 • wzrastająca liczba ateistów.