Dodaj do listy

Czynniki lokalizacji przemysłu, przemysł high-tech, źródła energii

Czynniki lokalizacji przemysłu

Przemysł - dział gospodarki narodowej zajmujący się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców

Podział przemysłu ze względu na charakter:

- przemysł wydobywczy (górnictwo)

- przemysł przetwórczy (przetwarzanie materiałów i surowców dla potrzeb konsumpcyjnych i produkcyjnych)

Etapy rozwoju przemysłu:

- pierwsza rewolucja przemysłowa XVIII w. J. Watt - pierwsza maszyna parowa i zastosowanie jej w górnictwie

- druga rewolucja przemysłowa XIX w. Ignacy Łukasiewicz - metoda rafinacji nafty; Edison - zbudowanie żarówki

- trzecia rewolucja przemysłowa połowa XX w. - automatyzacja procesów produkcyjnych, rozwój przemysłu wysokiej techniki, troska o środowisko przyrodnicze

Funkcje przemysłu:

- Ekonomiczna (wydobywanie i przetwarzanie surowców, wytwarzanie dóbr materialnych)

- społeczna (stwarzanie miejsc pracy, podnoszenie kultury technicznej, zmiana warunków bytu)

- przestrzenna (przyspieszanie procesów urbanizacyjnych, przekształcenie środowiska)

Czynniki lokalizacji przemysłu:

A) przyrodnicze

- złoża surowców mineralnych

- naturalne szlaki komunikacyjne

- ukształtowanie terenu

- warunki klimatyczne

- zasoby wody

- naturalne źródła energii

B) pozaprzyrodnicze

- siła robocza

- kapitał

- rynek zbytu produktów

- bliskość zakładów kooperujących

- infrastruktura Infrastruktura urządzenia i instytucje niezbędne do właściwego funkcjonowania gospodarki. Wyróżnia się infrastrukturę techniczną obejmującą urządzenia komunikacyjne, energetyczne i melioracyjne oraz infrastrukturę... Czytaj dalej Słownik geograficzny komunikacyjna

- czynniki społeczno - polityczne

ośrodek przemysłowy - miejscowość skupiająca zakłady przemysłowe i usługowe, pełniąca rolę zaplecza gospodarczo-społecznego gminy, powiatu, województwa czy kraju

okręg przemysłowy - obszar koncentracji ośrodków przemysłowych; moskiewski, uralski, górnośląski, moskiewski

Nieodnawialne źródła energii

Nieodnawialne źródła energii:

- węgiel kamienny

- węgiel brunatny

- ropa naftowa

- gaz ziemny

- uran

- tor 

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii:

- energia wody

- energia wiatru

- energia słońca

- energia geotermiczna

Typy elektrowni:

- cieplne

- wodne

- jądrowe

- słoneczne

- wiatrowe

- geotermiczne

Negatywny wpływ budowania zapór rzecznych:

- zapora zmienia warunki hydrologiczne rzek

- zanieczyszczenie wód 

- osadzenie mułu rzecznego

- bankructwo Bankructwo sądownie ogłoszona upadłość, niewypłacalność lub zawieszenie wypłat wobec wierzycieli, przen. utrata znaczenia i wpływów, upadek, klęska życiowych planów, ruina majątkowa Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych rolników, którzy korzystali z regularnych wylewów rzek

- zwiększenie kosztów produkcji rolnej, spowodowane przymusem korzystania z nawozów sztucznych

- wyginięcie wielu gatunków

- zasolenie gleb

Pozytywne wpływ budowania zapór rzecznych:

- zwiększenie żeglugi

- rozwinięcie hodowli ryb 

- źródło taniej energii elektrycznej

- magazynowana woda służy do nawadniania pól w porach suchych

Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii - opiera się na wynikach badań naukowych, przemysł wytwarzający elektronikę użytkową i niektóre lekarstwa;

Czynniki lokalizacji przemysłu high-tech:

- kapitał (potrzebne duże nakłady finansowe)

- sąsiedztwo wyższych uczelni i instytucji naukowo-badawczych

- infrastruktura komunikacyjna

- tereny o małym zanieczyszczeniu środowiska

- sąsiedztwo firm zajmujących się podobną działalnością

Dolina krzemowa

Nazwa pochodzi od obszaru - dolina, i materiału powszechnie stosowanego w zakładach produkujących mikroelektronikę

Pobliskie położenie Uniwersytety Uniwersytety w XII i XIII w. niektóre ze słynniejszych szkół we Francji, Włoszech, Niemczech i Anglii przekształciły się w uniwersytety, czyli autonomiczne wyższe uczelnie, które dzięki otrzymanym przywilejom... Czytaj dalej Słownik historyczny Stanforda

Ośrodki high-tech na świecie: Chicago, Austin, Boston, Pekin, Drezno