Geografia fizyczna

Dodaj do listy

Cechy południków : - łączą dwa bieguny - mają kształt półokręgów - można ich wyznaczyć nieskończenie wiele - przyjmują wartości od 0 (stopni) do 180 (stopni) - wyznaczają kierunki na północ (N) i południe...

Dodaj do listy

1. Obszar staroglacjalny charakteryzuje się słabo widocznymi formami polodowcowymi. 2. Grenlandię zamieszkują m.in. białe niedźwiedzie, piżmowoły i pingwiny 3. Australia ma większą powierzchnię niż Indie 4. Karpaty - największy...

Dodaj do listy

Dzieje Ziemi Ziemia, od momentu powstania 4,6 mld lat temu, nieprzerwanie kształtuje swoje oblicze. Nieustannie formuje się jej budowa wewnętrzna, ciągle zmieniają się właściwości atmosfery i hydrosfery, a także rozmieszczanie lądów i oceanów...

Dodaj do listy

pogoda to chwilowy stan atmosfery,   klimat to stan atmosfery ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji   na pogodę wpływ mają: -zachmurzenie  (mierzymy na oko) -opady (deszczomierz) -wilgotność  (higrometr) -nasłonecznienie...

Dodaj do listy

Nizina Chińska leży na północ od równika, w południowo - wschodniej części Azji. Zajmuje powierzchnię około 300 tys. km². Zbudowana z nanosów rzecznych. Są na niej bardzo żyzne gleby - mady rzeczne. Rozciąga się między Rzeką Żółtą...

Dodaj do listy

Górskie rzeki płyną zazwyczaj szybko, mają dużą niszczącą siłę, mogą zatem toczyć potężne głazy. Stale też żłobią i pogłębiają dno. W miejscach, gdzie napotykają twardsze skały, tworzą się wodospady. Jednak i one są poddane...

Dodaj do listy

Wody powierzchniowe: Polska, Europa 1. Ustrój (reżim) rzek - określając go, bierzemy pod uwagę: - źródła: śnieżno-deszczowe    dopływy rzek    wybijające źródła    topniejące lodowce - stan poziomu rzek...

Dodaj do listy

Wyżyny   Wyżyna Śląsko - Krakowska Krainy geograficzne: wyżyna krakowsko - częstochowska, wyżyna śląska Wyżyna Śląska - Wyżyna śląska - najbardziej przekształcony region Polski, największe skupisko ludności i przemysłu środowisko...

Dodaj do listy

Pojezierza 1. Regiony geograficzne: Pojezierze Wielkopolskie, Pomorskie, Pojezierze Mazurskie   2. Krajobraz młodoglacjalny (utworzony podczas ostatniego zlodowacenia) a) formy wypukłe: wzgórza moren czołowych, wysoczyzny, obszary moreny dennej,...