Dodaj do listy

Prawa fizyki – podstawowe zasady.

PRAWA KEPLERA

  • orbita Orbita droga obiegowego ruchu obiektów astronomicznych. Np. droga planet wokół Słońca, droga komet wokół Słońca lub droga Księżyca wokół Ziemi czy droga gwiazdy wokół innej gwiazdy. Powszechnie... Czytaj dalej Słownik geograficzny każdej planety jest elipsą, przy czym słońce znajduje się w jednym z jej ognisk;
  • promień wodzący planety zakreśla w tym samym czasie takie same pola;
  • kwadrat Kwadrat Kwadrat symbolizuje Absolut, doskonałość boską, Objawienie, niebieskie Jeruzalem, cztery pierwiastki świata, wszechświat, ziemię, przestrzeń, cztery strony świata, cztery części, jednolitość,... Czytaj dalej Słownik symboli literackich okresu obiegu planety wokół słońca jest wprost proporcjonalny do sześcianu średniej odległości planety od słońca;

Pole grawitacyjne - to własność przestrzeni, która polega na tym, że na ciało umieszczone w tym polu działają siły grawitacji;

Natężenie pola grawitacyjnego - jest to wielkość wektorowa ( ma kierunek i zwrot zgodny ze zwrotem siły); jest to stosunek siły, która działa na ciało o określonej masie umieszczone w danym punkcie pola do wielkości tej masy;

Pole elektrostatyczne - jest to własność przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczone w tej przestrzeni ciała naładowane działa siła elektryczna;

PRAWO CULOMBA - wartość siły wzajemnego oddziaływania między ładunkami jest wprost proporcjonalna do iloczynu ładunków, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ładunkami;

Potencjał - jest to wielkość skalarna, to stosunek energii potencjalnej ładunku q w określonym punkcie do tego ładunku; potencjał nie zależy od ładunku wprowadzonego, ale od ładunku źródłowego;

Jednostka pojemności - 1 Farad - jest to pojemność przewodnika, gdy ładunek 1 C wytwarza różnicę potencjałów 1 V;

Prąd elektryczny - wielkości charakteryzujące:

  • natężenie prądu - jest to stosunek ładunku, jaki przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu, w jakim przepływa;
  • natężenie prądu płynącego przez dany opór zależy wprost proporcjonalnie od napięcia;
  • amperomierz Amperomierz przyrząd do mierzenia natężenia prądu elektrycznego wyskalowany w amperach.
   Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
   - urządzenie służące do pomiaru natężenia prądu;
  • woltomierz - urządzenie służące do pomiaru napięcia;

Ładunek elektryczny układu ciał pozostaje stały jeżeli do tego układu ładunek nie dopływa, ani też nie odpływa. Ładunek elektryczny układu ciał zmieni się o tyle, ile ładunku dopłynie lub odpłynie z układu ( zasada zachowania ładunku elektrycznego).

Ładowanie ciała lub układu ciał przez wpływ na nie pola elektrycznego nazywa się zjawiskiem indukcji elektrostatycznej.

Przy pocieraniu dwóch ciał o siebie lub przy rozdzielaniu zetkniętych wcześniej ciał o gładkich powierzchniach na każdym z tych ciał gromadzi się ładunek elektryczny.

Istnieją dwa rodzaje ładunku elektrycznego. Ładunek gromadzący się na lasce szklanej potartej o jedwab nazywa się ładunkiem dodatnim, a na laseczce ebonitowej potartej o wełnę - ładunkiem ujemnym.

Jeżeli jest niedomiar elektronów to ciało załadowane jest dodatnio, a jeżeli jest nadmiar - to naelektryzowane jest ujemnie.

Ładunki jednoimienne odpychają się, a różnoimienne przyciągają się.

Przewodniki są to substancje, które zawierają swobodne nośniki ładunków. Izolatory natomiast nie posiadają swobodnych nośników ładunków.

Polem elektrycznym nazywa się rodzaj materii wypełniającej przestrzeń wokół ciała naelektryzowanego. Wielkość pokazująca jak silne jest pole w danym punkcie nazywana jest natężeniem pola elektrycznego.

Napięcie pola elektrycznego w danym punkcie jest to siła, która oddziałuje na ładunek próbny o wartości 1 C umieszczony w tym punkcie pola.

W przestrzeni, w której na ładunek elektryczny działa siła, istnieje pole elektryczne.

PRAWO OHMA - Siła elektromotoryczna źródła pola jest równa sumie spadków napięć w części wewnętrznej i zewnętrznej obwodu. Siła elektromotoryczna źródła pola jest to różnica potencjałów między biegunami tego źródła. Jest to praca, którą zdolne jest wykonać pole, ale jeszcze tej pracy nie wykonuje.

REGUŁA PRAWEJ DŁONI - jeżeli prawą dłoń ustawimy tak, żeby kciuk wskazywał zwrot prądu w przewodniku, to cztery palce obejmując przewodnik wskażą nam zwrot linii pola magnetycznego.

REGUŁA LEWEJ DŁONI - jeżeli lewą dłoń ustawimy tak, żeby linie pola wbijały się w dłoń, a cztery palce wskazywały zwrot prądu w przewodniku, to kciuk wskaże nam zwrot siły elektrodynamicznej.

Siła elektrodynamiczna jest proporcjonalna do wektora indukcji pola magnetycznego, do natężenia prądu w przewodniku i do długości czynnej przewodnika.

DEFINICJA AMPERA- prąd ma natężenie 1 A jeżeli płynąc w każdym z dwóch prostoliniowych, bardzo długich i cienkich przewodników powoduje, że na 1 m długości jednego z nich, drugi działa z odległości 1 m w próżni z określoną siłą.