Wzory, prawa i tablice

Dodaj do listy

Jeśli dwa różne ciała działają na siebie wzajemnie, to na skutek tego oddziaływania uzyskują one różne szybkości. Gdy na skutek wzajemnego oddziaływania dwóch ciał jedno z nich uzyskuje mniejszą szybkość to mówimy, że ma większą...

Dodaj do listy

HYDROSTATYKA Oznaczenia: F - siła [1N = 1kg∙1m/s2] Fw - siła wyporu [1N = 1kg∙1m/s2] a - przyspieszenie [1m/s2] m - masa [1kg] g - przyspieszenie ziemskie [1m/s2] V - objętość [m3] h - wysokość [m] q - gęstość [kg/m3] p - ciśnienie 1Pa...

769 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Zjawiska Ruch jednostajny to ruch, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi. Stosunek ten określa prędkość ciała. Jest to więc ruch, w którym wartość prędkości ciała jest stała. W rzeczywistości...

1287 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1. Tabela najważniejszych wielkości mechanicznych i ich jednostek W poniższej tabeli podane są charakterystyczne wielkości fizyczne z zakresu kinematyki i dynamiki klasycznej. Starano się przy tym wskazać, jakim typem obiektu jest dana wielkość...

732 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Powierzchnia zdefiniowana jest geometrycznie jako przestrzeń dwuwymiarowa. Powierzchnia może być płaska (płaszczyzna) lub dowolnie zakrzywiona (powierzchnia kuli lub walca). Powierzchnie mierzy się zwyczajowo w jednostkach kwadratowych, to znaczy kwadratach...

387 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Podstawy budowy materii Materia Wszechświata złożona jest z pewnych elementarnych cegiełek (cząstek). Niegdyś uważano, że są nimi atomy (najmniejsze niepodzielne części zachowujące ogólne własności danej substancji.) Atom z założenia...

437 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

PRAWA KEPLERA orbita każdej planety jest elipsą, przy czym słońce znajduje się w jednym z jej ognisk; promień wodzący planety zakreśla w tym samym czasie takie same pola; kwadrat okresu obiegu planety wokół słońca jest wprost proporcjonalny...

444 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum