Dodaj do listy

Układ Słoneczny

Jest to układ złożony z 9 planet orbitujących wokół Słońca. Znajduje się w galaktyce Droga Mleczna w ramieniu Oriona. Planety Układu Słonecznego można podzielić na 2 rodzaje: planety wewnętrzne - Merkury, Wenus, Ziemia Ziemia trzecia w odległości od Słońca planeta Układu Słonecznego, oddalona od Słońca o ok. 149,6 mln km, piąta co do wielkości. Kształtem zbliżona do elipsoidy obrotowej powstałej w wyniku jej obrotowego ruchu,... Czytaj dalej Słownik geograficzny i Mars, oraz planety zewnętrzne - Jowisz, Saturn, Uran, Neptun Neptun planeta
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i Pluton. Wszystkie planety zewnętrzne, oprócz Plutona to tzw. gazowe olbrzymy.

Merkury

Merkury jest pierwszą planetą, jeśli liczyć w kolejności rosnącej odległości od Słońca. W związku z tym jest planetą, która najbliżej krąży wokół Słońca. Planeta Planeta ciało niebieskie, wirujące wokół własnej osi. Planeta świeci światłem odbitym od Słońca, wokół którego jednocześnie wykonuje ruch obiegowy w Układzie Słonecznym. Ostatnio przyjmuje się prawdopodobieństwo... Czytaj dalej Słownik geograficzny to (podobnie jak również Wenus) przechodzi fazy tak jak Księżyc. Jednak w tym wypadku możliwe one są do zauważenia jedynie przy pomocy teleskopu. W wyniku prowadzonych badań przez różne sondy, które zrobiły zdjęcia planety okazało się że jej powierzchnia przypomina powierzchnię Księżyca. Także jest usłana różnego rodzaju kraterami. Według naukowców kratery te powstały ok. 3,5 miliarda lat temu kiedy powierzchnia Merkurego była bombardowana różnymi meteorytami. Największe z tych kraterów osiągają średnicę do 1000 km. Merkury dodatkowo także pokryty jest pasmami górskimi, uskokami, rozległymi nizinami, które figurują pod nazwą merkuriańskiego "morza". Największą taką niziną jest tzw. "Nizina Upału", której rozpiętość wynosi ok. 1300 km. Nazwa jej się wzięła stąd, że panuje w niej temperatura 430 0C. Ogólnie z racji tego, że Merkury znajduje się najbliżej Słońca, panują na nim bardzo wysokie temperatury.

Wenus

Wenus jest drugą planetą licząc w kolejności od Słońca. W dawniejszych czasach planetę tą bardzo często porównywano do Ziemi. Na pierwszy rzut oka zauważymy że mają one zbliżone do siebie rozmiary, a także gęstość mają podobną, dodatkowo sąsiadują ze sobą w Układzie Słonecznym. Jednak o tych podobieństwach można było mówić, gdy nie istniały jeszcze sondy badawcze. W dzisiejszym dniu, dzięki temu, że za ich pomocą dokonano wielu zdjęć Wenus wiemy dokładnie jak wygląda jej powierzchnia i jaki jest skład jej atmosfery. Okazało się, że na Wenus panuje jeszcze większa temperatura niż na Merkurym. Bez względu na to czy panuje na niej dzień czy noc, utrzymuje się tam temperatura 470 0C. Dopiero w dalekiej odległości od powierzchni, ponad chmurami atmosfery temperatura spada do ok. -25 0C. Następną diametralną różnicą w stosunku do Ziemi, jest ogromne ciśnienie jakie panuje na Wenus. Jest ono większe niż 90 atmosfer ziemskich. Skład atmosfery także jest zgoła inny, ponieważ 97% stanowi dwutlenek węgla.

Ziemia

Jest to największa planeta spośród 4 tzw. planet wewnętrznych Układu Słonecznego. Jest to jak dotąd jedyna znana planeta, na której rozwinęło się życie. Występuje na niej atmosfera, która głównie składa się z azotu i tlenu, a powierzchnia w ok. 70% pokryta jest wodą. Ziemia znajduje się w średniej odległość 150 mln km od Słońca, które obiega w ciągu 1 roku. Nasza planeta posiada jednego naturalnego satelitę - Księżyc.

Mars

Mars jest 4 planetą w kolejności od Słońca. Jego średnia odległość od Słońca wynosi 228 milionów kilometrów. Średnica Marsa jest niewiele większa od promienia Ziemi i wynosi 6800 km. Obrót Marsa dookoła własnej osi zajmuje mu trochę ponad 24 godziny. A pełen obrót wokół Słońca trwa 687 dni. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, a co się z tym wiąże niewielką masę, grawitacja która panuje na Marsie jest w stanie utrzymać tylko cienką warstwę atmosfery. Składa się ona głównie, bo aż w 95,3% z dwutlenku węgla, pozostałe składniki to niewielkie ilość azotu, argonu, a także tlenu. Z racji tego, że Mars znajduje się w dalszej odległości od Słońca, niż np. Ziemia, temperatury panujące na nim są ogólnie niskie. Najniższe sięgają -120 0C, a najwyższe +350C.

Na powierzchni Marsa można znaleźć wiele wygasłych wulkanów, które świadczą o tym, że kiedyś była to planeta aktywna wulkanicznie. Niektóre z tych wulkanów osiągają wysokość dochodzącą nawet do 20 km. Mars jest często nazywany "czerwoną planetą", co wynika bezpośrednio z czerwonej barwy jego powierzchni. To zabarwienie wynika z wysokiej zawartości tlenku żelaza w tamtejszych skałach, przez co mają one kolor rdzy. Na Marsie czasami powstają olbrzymie burze piaskowe, które powstają w wyniku unoszenia pyłu przez ogromne wichury. Mars jest planetą, która posiada naturalne satelity - są nimi dwa księżyce Phobos i Deimos.

Jowisz

Jowisz jest 5 planetą Układu Słonecznego w kolejności od Słońca. Jest też największą spośród wszystkich planet. Jej średnica jest 11 razy większa od średnicy Ziemi, jej objętość 1300 razy i ma masę 318 razy większą od masy Ziemi. Co więcej, jeśli zsumować masy wszystkich pozostałych planet Układu Słonecznego to i tak masa Jowisza jest 2,5 razy większa od tej sumy. Odległość Jowisza od Słońca wynosi 778 milionów km. Ta olbrzymia planeta otoczona jest grubą warstwą atmosfery, która składa się głównie z helu i wodoru. Dodatkowo w atmosferze tej unoszą się w postaci stałej lub skroplonego gazu metan i amoniak.

Jowisz jest najszybciej obracającą się planetą w Układzie Słonecznym, co powoduje duże spłaszczenie planety, łatwe do zaobserwowania przez teleskop. Powierzchnia planety jest pokryta kilkoma warstwami chmur układających się w charakterystyczne pasy widoczne z Ziemi. Najbardziej znanym szczegółem jego powierzchni jest Wielka Czerwona Plama, będąca wirem o średnicy 4 razy większej niż średnica Ziemi.

Saturn

Saturn to 6 planeta Układu Słonecznego w kolejności od Słońca. Jest to zarazem drugi olbrzym jak w tym Układzie się znajduje. Większy od niego jest tylko Jowisz. Saturn Saturn planeta
Czytaj dalej Słownik geograficzny
ma średnicę ponad 9 razy większą od średnicy Ziemi, ma także objętość 750 razy większą od Ziemi, a jego masa jest z kolei 95 razy większa od Ziemi. Jednak jeśli porównamy gęstość Saturna z pozostałymi planetami to zauważymy, iż jest ona najmniejsza. Co ciekawe gdyby Saturn wrzucić do olbrzymiego zbiornika wodnego, to okazałoby się że zacząłby w nim pływać. Średnia jego gęstość, jest bowiem mniejsza od gęstości wody. Odległość Saturna od Słońca wynosi 1,4 mld. km.. Saturn podobnie jak Jowisz jest planetą gazową, i także podobnie jak on ma bardzo krótki okres obrotu wokół własnej osi. Mianowicie doba na Saturnie trwa tylko 10 godzin. Także podobnie jak w przypadku Jowisza, Saturn otoczony jest grubą warstwą chmur, w których występują znaczne różnice temperatur (w górnych warstwach temperatura spada do ok. -1800C), a także gwałtowne burze i cyklony. Temperatura Saturna zwiększa się im bliżej środka planety, gdzie znajduje się jego wewnętrzne źródło energii. Źródło to jest tak mocne, że energia którą wysyła jest 3 razy większa od energii, którą otrzymuje od Słońca.

Uran

Uran jest siódmą w kolejności od Słońca planetą Układu Słonecznego. Jest trzecią największą i czwartą najmasywniejszą planetą naszego systemu. Należy do grupy gazowych olbrzymów. W starożytności Uran nie był znany. Został odkryty przez Williama Herschela w 1781 roku. Planeta była wcześniej wielokrotnie obserwowana, ale za każdym razem uznawano ją za gwiazdę. Jego odległość od Słońca wynosi 2,8 mld km. Mimo tego, że jest planetą mniejszą od Jowisza i Saturna to ma większą średnią gęstość w stosunku do nich. Jednak podobnie jak one także i Uran otoczony jest grubą warstwą atmosfery, która składa się głównie z helu i wodoru. W czasie obserwacji widać, że przyjmuje on piękny niebieski kolor. Jest to wynikiem dużej zawartości metanu w jego atmosferze. Z racji tego, że znajduje się tak daleko od Słońca, to panują na nim bardzo niskie temperatury - najniższa wynosi -2000C. Dokładnie nie wiadomo jaka jest jego budowa, ale przypuszcza się, że zbudowany jest on ze skalnego jądra, które otoczone jest grubą warstwą lodu.

Neptun

Neptun to 8 w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego. Odległość Neptuna od Słońca wynosi 4,5 mld km. Jest on bardzo podobny do Urana pod względem wyglądu, koloru powierzchni, czy wielkości. Ma on jednak bardzo burzliwą atmosferę. Gdy się ją obserwuje to można zauważyć iż chmury poruszające się w niej pędzą z prędkościami ponad 1000 km/h. Charakterystycznym elementem Neptuna jest wielka ciemna plama, która wielkością zbliżona jest do rozmiarów Ziemi. Podobnie jak w przypadku Wielkiej Czerwonej Plamy na Jowisze, także ta na Neptunie to gigantyczny cyklon, który wiruje z prędkością 600km/h.

Pluton

Pluton jest ostatnią, 9 w kolejności od Słońca, planetą Układu Słonecznego. W momencie jego odkrycia, czyli w roku 1930 wydawało się, że jest on najdalej położoną planetą. Jednak w wyniku tego, że jego orbita Orbita droga obiegowego ruchu obiektów astronomicznych. Np. droga planet wokół Słońca, droga komet wokół Słońca lub droga Księżyca wokół Ziemi czy droga gwiazdy wokół innej gwiazdy. Powszechnie... Czytaj dalej Słownik geograficzny ma kształt wydłużonej elipsy, odległość od Słońca zmienia się w granicach od 4,5 mld km. do 7,4 mld. km. Dlatego też może on znajdować się bliżej Słońca niż Neptun. Jeśli chodzi o rozmiary Plutonu, to jest on mniejszy od naszego Księżyca, bowiem jego średnica wynosi ok. 3000 km. Dla porównania, gdyby Pluton Pluton mit. gr. przydomek Hadesa jako boga podziemnych bogactw, astr. dziesiąta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, chem. promieniotwórczy pierwiastek chemiczny (symbol: Pu), srebrzystobiały,... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych byłby rozmiaru monety pięciozłotowej to by się znajdowała w odległości 40 km. od obserwatora.