Procesy termodynamiczne

Dodaj do listy

Energia wewnętrzna - suma energii potencjalnych i kinetycznych wszystkich cząsteczek substancji, z której zbudowane jest ciało Temperatura - jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek I zasada termodynamiki - zmiana energii wewnętrznej...

Dodaj do listy

Kinetyczny model budowy materii w zależności od stanu skupienia ciała: Ciało stałe - atomy i cząsteczki tworzące ciała stałe, mocno się przyciągają, są "ciasno" ułożone jedna obok drugiej i prawie nie wykonują ruchu. Tzn. nie zmieniają...

442 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Ciepło termodynamiczne jest to forma energii termicznej. Ciepło można uznać za pewien rodzaj pracy wykonywanej celem nadania ciału tej energii. W tym przypadku przepływ ciepła między dwoma ciałami jest jednoznaczny z wykonaniem pracy nad jednym...

576 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Termometry są urządzeniami do pomiaru temperatury otoczenia lub konkretnych obiektów. Można je podzielić ze względu na zasadę działania: Termometry cieczowe (np. alkoholowe) - wykorzystujące zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy. Typowe...

321 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Charakterystyka zjawiska Rozszerzalność cieplna (inaczej: rozszerzalność temperaturowa, termiczna, dylatacja temperaturowa) jest własnością ciał i polega na powiększaniu się rozmiarów ciał przy ogrzewaniu (wzroście temperatury...

846 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Naczyniem połączonym nazwiemy przynajmniej dwa różne naczynia połączone ze sobą w taki sposób, że ciecz może swobodnie przepływać z jednego do drugiego poprzez połączenie znajdujące się na dnie każdego z nich, przy czym w stanie równowagi...

652 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1. Równanie van der Waalsa dla jednego mola gazu rzeczywistego gdzie a - poprawka na uwzględniająca przyciąganie cząsteczek gazu a wiec spadek ciśnienia, - poprawka uwzględniająca objętość własną cząsteczek, - objętość jednej cząsteczki,...

444 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Materia (określenie to wywodzi się z łaciny) to w fizyce wszystkie obiekty o niezerowej masie tj. takie, które wytwarzają i podlegają działaniu pola grawitacyjnego. Takimi obiektami są np. ciała niebieskie, elektrony w atomach oraz pola elektromagnetyczne...

698 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ciepłem właściwym nazywa się wielkość ciepła, które zostało pobrane przez jednostkową masę układu i spowodowało, że temperatura układu wzrosła o jeden stopień. Rozróżnia się wagowe ciepło właściwe ( gdy dotyczy masy w kg) oraz molowe...

658 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Aby wprowadzić pojęcie energii wewnętrznej najpierw należy przybliżyć inne terminy związane z termodynamiką. Po pierwsze należy zdefiniować układ termodynamiczny. Jest to część przestrzeni materialnej oddzielona od otoczenia rzeczywistą...

879 osób poleca.

Szkoła: Liceum