Oddziaływania w przyrodzie

Dodaj do listy

Ruch drgający polega na okresowych zmianach położenia ciała. Ciało drga wokół położenia równowagi. Położenie równowagi - położenie, w którym ciało może swobodnie spoczywać amplituda (maksymalne wychylenie z podłoża równowagi) Drgania...

Dodaj do listy

Stan skupienia - jest to forma w jakiej w określonych warunkach występuje substancja. Forma ta określa podstawowe własności fizyczne tej substancji. W pewnym sensie nazwa stanu skupienia jest takim umownym "skrótem" dla określenia kilku cech...

346 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

1 i 2. Stany skupienia ciał i właściwości ciał. Cała otaczająca nas materia, składa się z różnych substancji, które rozróżniamy dzięki ich charakterystycznym właściwościom. Zbieżność podstawowych cech, takich jak trwałość kształtu...

918 osób poleca.

Szkoła: Gimnazjum

Dodaj do listy

Trzy prawa Keplera Początkowo na Ziemi panowało przekonanie, nawet wręcz wiara w geocentryczny układ planet i gwiazd. Człowiek pewny swej wyższości nad resztą stworzeń i materii, uważał że wszystko "kręci się wokół Ziemi". Trudno było...

Dodaj do listy

Fizyk James Clerk Maxwell prowadził badania nad polem elektrycznym i magnetycznym. W czasie swych obserwacji zauważył, że wokół przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne, czyli zmienne pole elektryczne powoduje powstanie pola magnetycznego....

507 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Siła Siła jest to fizyczna wielkość wektorowa, obrazująca i "mierząca" oddziaływania między ciałami. Czyli, aby w ogóle mówić o sile musimy mieć co najmniej dwa oddziałujące na siebie ciała. W zależności od rodzaju oddziaływań, wyróżniamy...

736 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Tarcie to siła działająca na poruszające się ciało i co ważne jest skierowane zawsze przeciwnie do prędkości ciała (przeciwne zwroty prędkości i siły tarcia). Tarcie przeszkadza ruchowi, mówimy, że stawia opór lub wyhamowuje ruch. ...

393 osoby polecają.

Szkoła: Gimnazjum