Obwody elektryczne

Dodaj do listy

Ze względu na właściwość przewodzenia prądu elektrycznego substancje dzielimy na trzy główne typy: przewodniki, półprzewodniki i izolatory. Przewodnictwo dla metali ma zakres 106 - 104 W-1×cm-1, dla półprzewodników 104 - 10-5 W-1×cm-1,...

591 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Teoria przewodnictwa i nadprzewodnictwa, definicje, przykłady Przed podaniem definicji i opisu zjawiska nadprzewodnictwa należy najpierw wyjaśnić, czym właściwie jest przewodnictwo lub przewodzenie prądu elektrycznego. Przewodnictwo jest transportem elektryczności...

394 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Stały prąd elektryczny 1. Natężenie prądu 2. Wektor gęstości prądu , wektor ten nakierowany jest w kierunku ruchu ładunków dodatnich, - powierzchnia prostopadła do j gdzie: - ilość elektronów przewodzenia w jednostce objętości,...

780 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Prądnice prądu stałego Urządzenie elektryczne, które jest napędzane jest w stanie działać jako prądnica. Po wprowadzeniu w ruch wirnika urządzenia i zapewnieniu warunków wzbudzenia, urządzenie da się traktować jako elektromechaniczny...

747 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Prąd to nic innego jak przepływ ładunków elektrycznych. Przewodniki to właśnie materiały, przez które jest możliwy przepływ prądu. Przykładem przewodników są metale. Dielektryki, czy inaczej izolatory, to materiały, przez które nie następuje...

503 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Transformator zbudowany jest z dwóch uzwojeń (pierwotnego wtórnego), nawiniętych na wspólny rdzeń. Często spotyka się transformatory o więcej niż jednym uzwojeniu wtórnym. Gdy do uzwojenia pierwotnego podłączymy źródło zmiennego napięcia U1,...

716 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Prądem elektrycznym określamy uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych. W metalach jest to ruch elektronów, w cieczach z kolei ruch jonów, zaś gazach ruch zarówno jonów jak i swobodnych elektronów. W przewodnikach (takich jak np. metale)...

892 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Aby zanalizować sposoby łączenia oporników w obwodach należy najpierw przypomnieć główne prawa rządzące przepływem prądu w obwodzie zamkniętym. Prawo Ohma - podaje zależność na siłę elektromotoryczną obwodu E, która jest iloczynem...

584 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Opornik inaczej nazywany jest rezystorem. Należy do tzw. biernych elementów obwodu elektrycznego. Dla opornika istnieje prosta, liniowa zależność między natężeniem prądu I , który płynie przez opornik a spadkiem napięcia U. Zależność...

598 osób poleca.

Szkoła: Liceum