Jedność mikro- i makroświata

Dodaj do listy

1. Wstęp Nazwę "laser" tworzą pierwsze litery angielskiego zwrotu określającego jego funkcję: "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation", co w polskim tłumaczeniu definiuje laser jako wzmacniacz światła (promieniowania świetlnego)...

967 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Kwantowe własności promieniowania elektromagnetycznego. Pod koniec XIX wieku fizyka wydawała się być nasycona już nowoodkrytymi prawami rządzącymi przyrodą i całym Wszechświatem. Uczeni nie spodziewali się już wielkich nowości w swojej dziedzinie....

491 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Możliwość przemieszczania się w czasie Szczególna Teoria Względności Alberta Einsteina wymusza na nas traktowanie czasu jako kolejnej współrzędnej we Wszechświecie, wprawdzie cechującej się nieco innymi aspektami niż współrzędne przestrzeni,...

558 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

1. ŻYROSKOPOWE MOMENTY SIŁ (efekt żyroskopowy w ruchu obrotowym). Kręcące się ciało o dostatecznie ogromnym momencie pędu K, na które wpływamy parą sił F, produkując moment siły M. W zgodzie z drugą zasadą dynamiki w niewielkim odstępie...

384 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE Fotoelektrony są to elektrony które są uwalniane z powierzchni materiału przez światło, natomiast sam fakt ich uwalniania się nazywa się zjawiskiem fotoelektrycznym albo fotoemisją. W momencie wybicia się energia...

396 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Medycyna nuklearna zajmuje się wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych w diagnostyce (odkrywaniu) oraz terapii (uleczaniu) chorób i w analizach naukowych. Wykorzystanie diagnostyczne izotopów promieniotwórczych opiera się na wprowadzaniu pewnych...

382 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Cyklotronem nazywamy akcelator cykliczny, gdzie stosunkowo ciężkie cząsteczki (protony, jądra, jony) przyśpieszane są polem elektrostatycznym o napięciu rzędu stu kV oraz wysokiej częstości, istniejącym między 2 duantami, zatem płaskimi...

338 osób poleca.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Pierwsze doświadczenie które potwierdziło zachodzenie oscylacji zrobił zespół złożony ze 114 badaczy oraz studentów którzy pochodzili z dwudziestu trzech ośrodków naukowych w Japonii oraz USA. W tym zespole była także Polka - Danuta Kiełczewska...

394 osoby polecają.

Szkoła: Liceum

Dodaj do listy

Ultradźwięki to fale akustyczne i drgania, których przedział częstotliwości znajduje się powyżej górnego progu słyszalności dla ludzi, czyli o częstotliwości w zakresie od 16 kHz do 100 MHz. Fale o częstotliwości poniżej dolnego progu...

959 osób poleca.

Szkoła: Liceum