Dodaj do listy

Archimedes i jego odkrycia

Archimedes żył w III wieku przed naszą erą, prawdopodobnie w latach 287 - 212 w Grecji. Uważa się go za najwybitniejszego matematyka i fizyka wśród uczonych starożytnej Grecji.

Prowadził badania obejmujące wiele dziedzin nauki m.in. hydrostatykę, mechanikę, geometrię a nawet astronomię.

Jednak wielu ludziom Archimedes kojarzy się przede wszystkim ze słynnym prawem Archimedesa dotyczącego statyki płynów.

Według tego prawa na każde ciało zanurzone całkowicie lub częściowo w spoczywającym płynie płyn wywiera ciśnienie. Wypadkowa tych sił skierowana jest ku górze i nazywana siłą wyporu. Siła ta równa jest ciężarowi płynu, który został wyparty przez to ciało.

Ze okolicznościami sformułowania tego prawa związana jest pewna legenda. Mianowicie na zamówienie króla Syrakuz, Hierona drugiego nadworny złotnik miał wykonać koronę ze szczerego złota. Król jednak nie ufał złotnikowi i podejrzewał, że padł ofiarą oszustwa. Wydawało mu się, że jest to srebrna korona, jedynie z zewnątrz pokryta warstwą złota. Jednocześnie korona Korona część podwójnego okwiatu okrytonasiennych. Płatki korony są osadzone okółkowo na dnie kwiatowym, otoczone działkami kielicha. U roślin owadopylnych korona jest duża i barwna, a u wiatropylnych mała... Czytaj dalej Słownik biologiczny podobała mu się na tyle, że udowadniając swoje racje nie chciał jej niszczyć. Nie mogąc samodzielnie rozwiązać problemu władca zawezwał na pomoc Archimedesa.

Początkowo uczony też nie mógł wymyślić sposobu nieinwazyjnego sprawdzenia składu korony.

Legenda głosi, że przełomowego odkrycia dokonał podczas kąpieli w wannie. Z okrzykiem "Eureka" na ustach pobiegł nieubrany do króla, aby przedstawić mu swój pomysł. I tak doszło do sformułowania słynnego prawa.

Początkowo obejmowało tylko ciecze, potem jednak stwierdzono, że dotyczy również gazów. Ciecze i gazy nazwano ogólnie płynami.

Archimedes ma również swoje zasługi w rozwoju geometrii, dzięki sformułowaniu wzorów na pole powierzchni walca, kuli i czaszy kulistej. Poprawnie oszacował również wartość liczby pi.

Nie wszyscy wiedzą, że uczony był również konstruktorem wielu wynalazków.

Między innymi skonstruował machiny wojenne, które były wykorzystane w wojnie z wojskami rzymskimi w trakcie obrony Syrakuz. Niestety miasto Miasto intensywnie zabudowany obszar zamieszkiwany przez ludność wykonującą zawody pozarolnicze. Głównymi cechami miasta są:
zwarta zabudowa; duża gęstość zaludnienia; zatrudnienie ludności w...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
zostało zdobyte i uczony zgiął z rąk Rzymian.

Spuścizną po Archimedesie są również organy wodne, zegar wodny i przenośnik ślimakowy.