Dodaj do listy

Źródła energii: konwencjonalne i niekonwencjonalne

Każdy człowiek wykorzystuje w swoim życiu różne formy energii. I nie chodzi tu tylko o przemysł czy transporty , ale przede wszystkim o najprostsze czynności z życia codziennego, w których wykorzystujemy np. energię elektryczną czy też energię cieplną.

Jak do tej pory głównymi źródłami energii są tzw. źródła nieodnawialne. Chodzi tutaj o węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową i gaz ziemny.

Jednak wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że przy tak intensywnym eksploatowaniu tych źródeł jak to ma miejsce obecnie w niedalekiej przyszłości grozić nam będzie całkowite ich wyczerpanie.

Jednak jest to tylko jeden z kilku powodów do poszukiwania innych źródeł energii. Ważny jest również wpływ procesów produkcji energii z paliw kopalnych na środowisko naturalne. Jednym z przykładów może być zwiększona koncentracja w atmosferze dwutlenku węgla. Jest to gaz, który może wpływać na człowieka w sposób bezpośredni powodując np. zaburzenia koncentracji i upośledzenie sprawności umysłowej. Gaz ten należy do tzw. gazów cieplarnianych, czyli wywołujących efekt cieplarniany prowadzący do ocieplenia klimatu.

Widać więc, że zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych konieczne jest zwrócenie się ku innym źródłom energii.

W grupie niekonwencjonalnych źródeł energii można wyróżnić:

* źródła odnawialne obejmujące energię słoneczną, energię wiatru, energię wody w tym zarówno wód rzecznych jak i morza

* źródła nieodnawialne takie jak wodór i paliwo jądrowe

Istnieje jeszcze jedno źródło energii - energia geotermalna . Wody geotermalne, te o najwyższej temperaturze występują na bardzo dużych głębokościach i są łatwe do wydobycia tylko na obszarach aktywnych wulkanicznie. Polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka... Czytaj dalej Słownik geograficzny niestety nie jest położona na takich obszarach i póki co wydobywanie takich wód geotermalnych jest na razie jest drogie, a więc nieopłacalne.

Ale na dużo mniejszych głębokościach również występują wody geotermalne. Mają one jednak niższe temperatury, dochodzące do 100 stopni C. Dlatego produkcja Produkcja zorganizowana działalność ludzi polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadcząceniu usług, służąca zaspokojeniu potrzeb.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
energii elektrycznej z takiej wody nie jest możliwa. Wykorzystuje się je jednak w celach grzewczych. W Polsce wody takie występują na obszarze między Szczecinem a Łodzią, a także w rejonie grudziądzko - warszawskim i na Podkarpaciu. Obecnie pracują trzy ciepłownie bazujące na wodach geotermalnych: w Pyrzycach koło Szczecina, na Podhalu i w Mszczonowie. Powstają też nowe plany dotyczące budowy kolejnych ciepłowni.

Energię wodna ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie niezwykłe, szlachetne,... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum nauczyli się wykorzystywać już w bardzo dawnych czasach. Początkowo napędzała ona koła młyńskie, ciężkie młoty, piły i inne urządzenia. Dzisiaj energia wody przetwarzana jest w elektrowniach wodnych na energie elektryczną. W dzisiejszych czasach elektrownie wodne generują duże spadki wodne dzięki budowie specjalnych zapór i zbiorników wodnych.

Również fale morskie są potencjalnym źródłem energii. Jednak do tego momentu nie doszło jeszcze do konstrukcji urządzenia do przetwarzania tej energii.

Kolejnym źródłem energii jest Słońce. Wykorzystanie tego źródła jest jednak ograniczone do obszarów o odpowiednim poziomie nasłonecznienia w ciągu całego roku. W Polsce sytuacja nie wygląda źle jeśli chodzi o możliwość wykorzystania energii Słońca. Potencjalne zasoby energii promieniowania słonecznego szacuje się bowiem na około 780-1050 kWh/m na rok.

Energia słoneczna może być przetwarzana zarówno w energię cieplną jak i w energię elektryczną. Pierwsza forma energii powstaje w kolektorach cieczowych lub powietrznych, a druga w ogniwach fotowoltaicznych. Jak na razie koszty eksploatacyjne elektrowni słonecznych są bardzo wysokie. Dlatego też energię tę wykorzystuje się na mniejszą skalę np. do ogrzewania wody w gospodarstwach.

Kolejną formą energii jest energia wiatru. Korzystne warunki do wykorzystania energii wiatrowej panują w Polsce tylko na około 1 / 3 obszaru. Średnia prędkość wiatru pozostałych ciągu roku wyznaczana na wysokości 20 metrów wynosi tam od 4 - 6 m / s. Natomiast na pozostałych obszarach uzasadnione może być tylko położenie takiej elektrowni na dużym wzniesieniu terenu.