Chemia organiczna

Dodaj do listy

Kwas chlorowodorowy (HCl) – kwas solny H2 + Cl2-  2 HCl ^ Właściwości fizyczne: Ciecz, Bezbarwny, Ma gęstość większą od gęstości wody Właściwości chemiczne: kwas nieorganiczny, beztlenowy, żrący Zastosowania: przemysł metalurgiczny...

Dodaj do listy

Proces wyodrębnienia i oczyszczania morfiny z opium (metoda Junning’a i Corcoran’a) 5 g opium pocięto na małe kawałki i ekstrahowano pod chłodnicą zwrotną z 0,4 g wodorotlenku sodu w 25 ml metanolu w ciągu 1-2 h. Wyciąg metanolowy przesączono...

Dodaj do listy

ALKANY Alkany - węglowodory nasycone, które posiadają wiązania pojedyncze w łańcuchu węglowym CnH2n+2 Szereg homologiczny alkanów - szereg występujących po sobie węglowodorów nasyconych, z których każdy następny posiada łańcuch węglowy...

Dodaj do listy

Wstęp Każdy młody chemik z pewnością będzie miał do czynienia z elementami związanymi z chemia analityczną, tj: oczyszczaniem substancji chemicznych, rozdzielanie związków chemicznych, ustalanie składu ilościowego badanej substancji,...

505 osób poleca.

Szkoła: Studia

Dodaj do listy

O szerokim zastosowaniu polimeryzacją w mikroemulsji może świadczyć duża liczba publikacji ukazująca się w ostatnim czasie. W badaniach główną uwagę zwrócono na zależność zachodzącą pomiędzy zawartością procentową surfaktanta...

543 osoby polecają.

Szkoła: Studia