Dodaj do listy

WŁAŚCIWOŚCI AZOTU

Odkrycie azotu

Za odkrywcę azotu uważa się Daniela Rutherforda, który w 1772r. wydał swoja rozprawę na ten temat. Inny chemik - Karl Sheele twierdzi, że wydzielił ten gaz już w 1770r., a jego praca "O powietrzu

i ogniu" została opublikowana w 1777r.

Rutherford otrzymał azot z powietrza atmosferycznego. Wymagało to, najpierw opracowania sposobu usunięcia gazu, powstającego przez oddychanie Oddychanie respiracja - proces wymiany gazowej pomiędzy żywym organizmem a środowiskiem. Większość zwierząt posiada specjalnie wykształcone powierzchnie wymiany gazowej, które są silnie rozbudowane, wilgotne i... Czytaj dalej Słownik biologiczny czy spalanie substancji z zamkniętej powierzchni. Tworzył się przy tym CO2, który musiał być usuwany przez badacza, w tym przypadku przez absorpcje w zasadzie potasowej. Po wydzieleniu tlenu z powietrza pozostawał azot.

Drugi badacz - Scheele odkryty gaz nazywał "zepsutym powietrzem", inny naukowiec Priestley "powietrzem flogistonowym", a Lavoisier, czadem atmosferycznym, mofette atmosphérique. W 1787r. wprowadzona została nazwa azote, pochodząca od wyrazu azotikos, który po grecku oznacza " nie podtrzymujący życia". Łaciński termin Nitrogenium zawdzięczamy francuskiemu chemikowi Chaptalowi, który nazwał go tak na cześć Cavendisha. Ten ostatni w 1785r. udowodnił, że azot reaguje z tlenem w łuku elektrycznym. Tlenki azotu, natomiast reagując z wodą tworzą kwas, acidum nitricum, kwas azotowy. Była to pierwsza synteza kwasu.

Właściwości fizyczne:

  • jest gazem bez barwy, woni i smaku
  • rozpuszcza się w wodzie słabiej niż tlen
  • skrapla się bardzo trudno - pod normalnym ciśnieniem dopiero w temperaturze -196oC

Skroplenie azotu zawdzięczamy polskim uczonym: Wróblewskiemu i Olszewskiemu, którzy dokonali tego

16 kwietnia 1883r.

Właściwości chemiczne:

  • należy do grupy 15 - azotowców
  • posiada 5 elektronów walencyjnych
  • reaguje z wodorem i metalami, w których przyjmuje wartościowość III (przyjmuje 3 elektrony)

Występowanie

Azot jest składnikiem wielu związków organicznych. Występuje w białkach, będących podstawową substancja budulcowa organizmu.

W przyrodzie występuje w postaci soli kwasów azotowego (V) i azotowego (III), ale nie jest pierwiastkiem zbyt rozpowszechnionym (28 miejsce).

Zastosowanie:

  • jako barwniki
  • środki wybuchowe: nitrogliceryna
  • w produkcji nitrocelulozy, mocznika
  • nawozów sztucznych