Dodaj do listy

WYBRANI PRZEDSTAWICIELE GROMADY GADÓW

Gady to gromada w podtypie kręgowce. Obecnie wśród żyjących przedstawicieli wyróżnia się 4 rzędy: żółwie, krokodyle, sfenodonty, łuskonośne. Ewolucyjnie jest to bardzo stara grupa. Największy rozwój przeżywały w erze mezozoicznej. Dzisiejsze gatunki są znacznie mniejsi od swoich przodków. Kilka z nich zostanie zreferowanych w tym referacie.

Hatterie są jedynymi przedstawicielami rzędu sfenodontów. Są żywymi reliktami. Zamieszkują wyspy Nowej Zelandii. Populacja Populacja podstawowa jednostka ekologiczna; zespół osobników danego gatunku występujących na określonym obszarze, np. populacja saren w lesie lub szczupaków w jeziorze. Każda populacja posiada charakterystyczną... Czytaj dalej Słownik biologiczny zagrożona jest wymarciem. Głównym drapieżnikiem dla nich jest sprowadzony przez człowieka szczur. Są zwierzętami o prymitywnej budowie, mają dwa doły skroniowe i masywną czaszkę. Prowadzą nocny tryb życia. Żywią się owadami, scynkami, gekonami i pisklętami. Są zwierzętami długowiecznymi. Średnio żyją 60- 70 lat.

Rząd łuskonośne dzieli się na węże i jaszczurki i amfisbeny. Na ciele występują łuski i tarczki. Czaszka Czaszka część szkieletu osiowego - szkielet głowy kręgowców składający się z dwóch części o różnym pochodzeniu i różnej funkcji: grzbietowo położonej mózgoczaszki, obejmującej i chroniącej... Czytaj dalej Słownik biologiczny jest diapsydalna.

Spośród jaszczurek w Polsce spotkać można beznogiego padalca i czteronożne: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę zieloną i jaszczurkę żyworódkę.

Jaszczurka zwinka(Lacerta agilis) zamieszkuje nasłonecznione, suche miejsca. Mogą to być polany leśne, brzegi dróg i lasów, nasypy kolejowe. Jest najczęściej spotykanym gatunkiem spośród wszystkich jaszczurek. Ubarwienie jest zmienne. Samice są szarobrązowe z ciemnymi plamkami na grzbiecie. Samce mają bardziej urozmaicone ubarwienie, szczególnie w okresie godowym przybiera intensywne, zielone kolory. W czasie zagrożenia jaszczurka odrzuca ogon(jest kruchy, łatwo odpada), który częściowo ulega regeneracji. Żywi się głownie owadami, ślimakami, wijami. Ukrywa się w norkach innych zwierząt. W piękne, słoneczne dni można ją spotkać wygrzewająca się na leśnej polanie. Nazwa gatunkowa oddaje to, jaka jest ruchliwa i zwinna.

Jaszczurka zielona(Lacerta viridis) podobnie jak zwinka preferuje miejsca nasłonecznione. Można ją spotkać na zboczach wąwozów i wzgórzach z roślinnością kolczastą. Można ją spotkać wylegującą się na gałęziach krzewów. Wypłoszona chowa się w norach i szczelinach skalnych. Samce mają zielony grzbiet silniej zabarwiony w czasie godów, niebieskawe podgardle z czarnymi plamkami. Samice są koloru brązowego. Żywi się głównie bezkręgowcami, mniejszymi jaszczurkami, jajami i pisklętami małych ptaków. W Polsce jedyne powojenne doniesienie o zaobserwowaniu przedstawiciela gatunku pochodzi z 1972 roku, z Ustronia Śląskiego. W Europie od Czech i Słowacji po Morze Adriatyckie.

Jaszczurka żyworodna(Zootoca vivipara) zamieszkuje wilgotne, śródleśne polany, skraje pól i torfowiska. Ubarwienie jest zmienne. Najczęściej przybiera brązowo- zielonawą barwę grzbietu nakrapianą czarnymi kropkami i paskami. Po stronie brzusznej u samca jest kolor pomarańczowy a u samicy biały. Zamieszkuje tereny Alp do 3 000 m n.p.m., w Tatrach można ja spotkać do wysokości 2 000 m n.p.m. zamieszkuje prawie całą Europę. Żywi się stawonogami, dżdżownicami i ślimakami bez muszli. Przestraszona, podobnie jak jej poprzedniczki ukrywa się w norach, szczelinach a nawet w wodzie szuka schronienia. Jej nazwa gatunkowa wskazuje, ze jest żyworodna. Ciąża trwa około 3 miesiące. Rodzi się od 3 do 10 młodych. Dojrzałość płciową osiągają po 11 miesiącach.

Padalec(Anguis pragilis) jestto beznoga jaszczurka, jajożyworodna. Długość ciała dochodzi do 50 cm. Koniec ciała zakończony jest rogowym, bardzo łamliwym kolcem. Aktywny jest o zmierzchu. Spotkać go można na terenie całego kraju w zalesionym, wilgotnym terenie. Nie lubi miejsc nasłonecznionych. Żywi się ślimakami bez muszli i dżdżownicami. W Polsce jest chroniony.

Kameleony(Chamaeleonidae) zaliczane są do jaszczurek. Zamieszkują lasy deszczowe, czasami można je spotkać na terenach suchych np. pustyniach. Są to zwierzęta ciepłolubne. Zamieszkują korony drzew, na ziemi składają jaja. Kameleony potrafią zmieniać barwę przystosowując się do otoczenia. Ogon jest chwytny, na głowie i na karku znajduje się charakterystyczny hełm. Oczy są "lunetowate", zwierzę każdym z oczu patrzy w inną stronę.

Waran z Komodo jest największą z jaszczurek na całym świecie, osiąga wielkość 3m i 160 kg. To drapieżnik, który jest w stanie zjeść świnię. Nie jest groźny dla ludzi, chociaż czasami zaatakowany może powalić z nóg dorosłą osobę.

Wąż eskulapa(Elaphe longissima) to największy z węży występujących w Polce. Osiąga 140-190 cm długości ciała. Żyje w lasach, na dobrze nasłonecznionych terenach. W Polsce jest bardzo rzadki. Największe prawdopodobieństwo zobaczenia go jest w Bieszczadach. Te tereny sobie bardzo upodobał. Głównie można go spotkać w starych opuszczonych domach. Żywi się drobnymi ssakami, ptakami i jaszczurkami. Schwytany gryzie, ale nie jest jadowity. Wąż eskulapa znajduje się w "Czerwonej księdze zwierząt".

Żmija zygzakowata(Vipera berus) należy do węży jadowitych i jest jedynym ich przedstawicielem w Polsce. Żywi się drobnymi ssakami, rzadziej jaszczurkami i żabami. Jad ma działanie proteolityczne i antykoagulacyjne. Najpierw ofiarę zabija a potem ją zjada. Człowiek po ukąszeniu odczuwa miejscowy ból. Pojawia się opuchlizna, biegunki i wymioty. Może dojść do kwasicy i leukocytozy. Leczenie polega na podaniu surowicy przeciwjadowej. Jest to w Polsce wąż pospolity.

Zaskroniec(Natrix natrix) jest wężem niejadowitym. Jest aktywny w dzień. Doskonale pływa i nurkuje. Żywi się płazami i rybami. Spotkać go można nad brzegiem jezior, rzek i bagien. Schwytany broni się wydzielając z gruczołów analnych śmierdzącą wydzieliną. Może również udawać martwego, przewracając się na brzuch z otwartą paszczą i wysuniętym językiem. W Polsce jest chroniony.

Gniewosz plamisty(Coronella austriaca) inaczej miedzianka, zamieszkuje tereny dobrze nasłonecznione. Spotkać go można na zboczach, w kamieniołomach, na leśnych polanach. Jest wężem ciepłolubnym. W górach można go spotkać do wysokości 3 000 m n.p.m. Całkowita długość dochodzi do 60 cm. Jego ugryzienie dla człowieka jest zupełnie niegroźne. Żywi się najczęściej jaszczurkami, czasami drobnymi ssakami, i wężami. Prowadzi dzienny, ale skryty tryb życia. W Polsce jest bardzo rzadki. Jest objęty ścisła ochroną,

Żółwie(Testudines) zbudowane są specyficznie. Ciało jest chronione przez pancerz. Jest to kostny twór pokryty rogowymi tarczami. Cześć grzbietowa to karapaks, a brzuszna to plastron. Obie części łączą się kostnym mostem. Należy pamiętać, że w skład pancerza wchodzą zrośnięte z nim żebra. Obręcz barkowa składa się z łopatek i kości kruczych. Kręgosłup jedynie w odcinku szyjnym i ogonowym jest ruchomy. Czaszka żółwi jest typu anapsydalnego, czyli brak jest dołów skroniowych. W szczekach nie ma zębów. Otoczone one są rogowym dziobem. Występują na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Antarktydy. Jest to rząd obejmujący 12 rodzin i około 260 gatunków.

W Polsce mamy jednego przedstawiciela tego rzędu, żółwia błotnego(Emys orbicularis). Jest jednak bardzo rzadkim zwierzęciem. Można go spotkać na północy kraju. Jest to mały żółw(25 cm). Zamieszkuje bagna, stawy, jeziora i rzeki. Poluje pod wodą na bezkręgowce i larwy płazów. Jest gatunkiem chronionym.

Gawiale to rodzina z rzędu krokodyli. Zamieszkują tereny Indii, nad rzekami: Ganges Ganges rzeka płynąca przez Indie i Bangladesz o długości 2700 km. Jej obszar źródłowy znajduje się w Himalajach, uchodzi natomiast wraz z Brahmaputrą do Zatoki Bengalskiej. Jest świętą rzeką braministów.
...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
i Indus. Mają silnie wydłużony, wąski pysk. Poluje na ryby i żaby, rzadko na ptaki i ssaki. Czasami zjada padlinę.

Do krokodyli właściwych zalicza się krokodyla nilowego(Crocodylus niloticus). Spotyka się go w Afryce, na południe od Sahary, w dolinie Nilu i na Madagaskarze. Zamieszkuje ujścia rzek, jeziora i bagna. Między palcami tylnych kończyn ma błonę. Poluje na ssaki, ptaki Ptaki gromada stałocieplnych kręgowców. Ptaki posiadają zdolność do aktywnego lotu, co pociągnęło za sobą szereg przystosowań w ich budowie i fizjologii. Mają opływowy kształt ciała, kończyny... Czytaj dalej Słownik biologiczny i ryby. Pływa i nurkuje, jako płetwę wykorzystuje ogon. Pędzi nocny tryb życia. W dzień wyleguje się na piasku lub pływa. Samica składa 25 do 95 jaj. Samica pilnuje gniazda nie odżywiając się w tym czasie niczym. Samiec krąży niedaleko, ale samica nie pozwala mu się zbliżać do gniazda.

W Polsce występują: jaszczurka zwinka, jaszczurka zielona, jaszczurka żyworódka, padalec, żmija zygzakowata, zaskroniec, wąż eskulapa, gniewosz plamisty, żółw błotny.