Dodaj do listy

PRZEŻUWACZE (Ruminantia)

Jest to podrząd ssaków z rzędu parzystokopytnych obejmujących siedem Siedem Siedem to symbol kosmosu, stworzenia, przestrzeni, boskości, świętości, doskonałości, zdrowia, mądrości, wytrwałości, inteligencji, przygody, uporu, oszustwa, bólu, konfliktu, zwycięstwa.
...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
rodzin: jeleniowate, kanczyle, krętorogie, piżmowcowate, widłorogie, wielbłądowate, żyrafowate.

Ich charakterystyczną cechą jest długotrwałe przeżuwanie pokarmu. Stąd pochodzi nazwa podrzędu. Pokarm Pokarm związki chemiczne, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, pobrane ze środowiska zewnętrznego. autotrofizm, heterotrofizm.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
roślinny zawiera celulozę, której ssaki Ssaki stałocieplne kręgowce lądowe, niektóre wtórnie wodne (delfin, płetwal). Wszystkie ssaki oddychają płucami (płuca pęcherzykowate), mają czterodziałowe serce (2 przedsionki, 2 komory) i dwa obiegi krwi... Czytaj dalej Słownik biologiczny nie potrafią strawić. Specjalna budowa żołądka tych zwierząt rozwiązała problem. Wielbłądy i kanczyle mają żołądek podzielony na 3 części a pozostałe na 4 części. Zbudowany jest on ze żwacza, czepca, ksiąg i trawieńca.

Dodatkowym przystosowaniem do pobierania pokarmu jest budowa zębów. Zęby muszą ciąć i rozcierać pożywienia. Dlatego zazwyczaj brak jest kłów i siekaczy górnych, natomiast rozbudowane są trzonowce.

Pobrany pokarm trafia do pierwszej komory, żwacza, gdzie ulega rozkładowi( fermentacji) przez bakterie Bakterie organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu µm.... Czytaj dalej Słownik biologiczny symbiotyczne i orzęski zdolne do trawienia celulozy. Następnie powraca do jamy gębowej, gdzie jest przeżuwany. Po ponownym połknięciu trafia do czepca, przechodzi przez księgi i trawieniec. W tych komorach trwa właściwe trawienie Trawienie proces rozkładu złożonych związków pokarmowych (białek, cukrów, lipidów) na proste. Proces ten zachodzi u heterotrofów i ma na celu sprowadzić pokarm do takiej postaci, by był on przyswajalny... Czytaj dalej Słownik biologiczny przez soki trawienne. Rozkładane są również bakterie i orzęski. Są one dla zwierzęcia źródłem białka.

Trzy etapy i trawienia pokarmu:

  1. trawienie w żwaczu i powrót nadtrawionego pokarmu do jamy gębowej,
  2. długotrwałe przeżuwanie, mieszanie pokarmu ze śliną,
  3. ponowne połknięcie porcji przeżutego pokarmu.

Proces ten trwa kilka do około 40 minut.