Dodaj do listy

Znaczenie inżynierii genetycznej

Inżynieria genetyczna polega na wprowadzeniu w głąb nici DNA obcych odcinków kwasów nukleinowych pochodzących z innych komórek. Kwasy te spowodują powstawanie w komórce pożądanych, nowatorskich cech.

Do rozbudowania technik klonowania kwasu DNA przede wszystkim przyczyniło się odkrycie dwóch rodzajów enzymów. Pierwszy typ enzymów to restrykcyjne (restryktazy), które przecinają nici DNA we wszystkich organizmach na powtarzalny zestaw fragmentów. Drugim typem są ligazy. Łączą one na trwałe pocięte wcześniej fragmenty z tzw. wektorami, czyli cząsteczkami DNA, które same się replikują. Ta koniugacja pozwala na wyprodukowanie zrekombinowanego kwasu DNA. Po tym czasie może być on wprowadzany do właściwych komórek gospodarza. Tymi komórkami są najczęściej komórki bakterii, jak również drożdży, ssaków, a nawet owadów.

Wszystkie komórki pochodzące z komórki macierzystej noszą nazwę klonu. Klony posiadają identyczny typ zrekombinowanego DNA.

Są znane techniki, za pomocą których można wyizolować klon o danym fragmencie kwasu DNA. Inżynieria genetyczna potrafi zsekwencjonować taki klon, bowiem posiada ona metody poznania jak rozłożone są nukleotydy w cząsteczce kwasu o nieograniczonej długości. Jest to bardzo precyzyjna analiza genowa stanowiąca ostatni etap oceny geny. Jest ona w dużym stopniu zautomatyzowana.

Opracowano również techniki umożliwiające dokładne zastosowanie zmian w konkretnych pozycjach na nici kwasu dezoksyrybonukleinowego, noszące nazwę ukierunkowanej mutagenezy. Dzięki niej można poznać czynności genu przy zastąpieniu go na przykład genem zmutowanym, czy po szczegółowej analizie, poznać punkty położenia całej sekwencji nukleotydów.

Inną ważna techniką jest PCR (polymerase chain reaction). Pozwala ona na powtórzeniu jakiejś sekwencji DNA przy wcześniejszemu poznaniu krótkich sekwencji, które ją otaczają. Oprócz tego, metoda ta znalazła całą masę innych zastosowań. Jednym z nich jest możliwość wykonania analizy DNA pochodzących z fragmentów kopalnych organizmów lub mumii egipskich, co wcześniej nie było możliwe. PCR wykorzystuje się też w diagnostyce i kryminalistyce.

Zastosowanie inżynierii genetycznej cały czas wkracza w nowsze dziedziny ludzkiej egzystencji. Stosuje się ją między innymi w profilaktyce i terapii medycznej. Techniki rekombinowanego DNA są wykorzystywane do tworzenia nowych leków w przemyśle farmaceutycznym.

Współczesna biotechnologia Biotechnologia nauka o manipulacji organizmami żywymi, prowadzącej do nadania im pewnych pożądanych cech. Np. wszczepianie bakteriom genu na insulinę i otrzymywanie z nich czystej, ludzkiej insuliny. W różnych... Czytaj dalej Słownik biologiczny zaczyna również ingerować w produkty natury. Powstają już transgeniczne zwierzęta i rośliny oraz klonowanie Klonowanie otrzymywanie osobników o takiej samej informacji genetycznej jak osobniki macierzyste. W ostatnich latach klonuje się również wyższe kręgowce. Pobiera się od samicy komórkę jajową, usuwa się... Czytaj dalej Słownik biologiczny żywych organizmów. Zastosowania biotechnologii są ogromne, ale każda taka rewolucyjna idea może wywołać kontrowersje, jak też i nadzieje.