Dodaj do listy

Zagrożenia dla zdrowia i życia współczesnych ludzi

Ilość zagrożeń zdrowia i życia współczesnych ludzi jest bardzo duża i dalej wzrasta. Postaram się pogrupować je i ogólnie przedstawić.

Kataklizmy naturalne.

Współcześnie, podobnie jak przed wiekami, utratę życia lub zdrowia spowodować mogą siły natury - trzęsienia ziemi, pożary, tajfuny, wybuchy wulkanów, zamiecie śnieżne, powodzie, huragany, burze piaskowe. Nad czynnikami tymi człowiek nie może panować. Może jedynie starać się opanowywać metody pozwalające na ich szybkie wykrywanie (np. o sile i miejscu wystąpienia trzęsienia ziemi). Niestety, często metody te zawodzą i zagrożenie przychodzi niespodziewanie, a wtedy nie ma szans na ratunek.

Choroby.

Epidemie w historii naszego gatunku wielokrotnie dziesiątkowały ludzkie populacje. Choroby takie jak dyfteryt, dżuma, gruźlica, grypa, czy cholera są chorobami śmiertelnymi, gdy nie zostaną odpowiednio wcześnie wykryte i właściwie leczone. Inne, jak AIDS, czy nowotwory to schorzenia nieuleczalne. Można jedynie na pewien czas spowolnić lub zatrzymać ich rozwój. Do listy tej dochodzą także tzw. choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca, alergie czy choroby układu krążenia.

Katastrofy i wypadki spowodowane działalnością człowieka.

Na początku opiszę te wypadki, które spotkane są w życiu codziennym, czyli związane z środkami transportu. Na drogach każdego dnia giną pasażerowie pojazdów, piesi i rowerzyści. Przyczynami tych wypadków są: kiepski stan nawierzchni dróg, lekkomyślność kierowców oraz prowadzenie w stanie nietrzeźwym i zmęczenie.

Kolejną grupą są katastrofy lotnicze. Choć zdarzają się znacznie rzadziej niż wypadki drogowe to gdy dotyczą samolotu pasażerskiego z dużą ilością osób na pokładzie dotyczą jednocześnie większej grupy ludzi. Latanie jest jednak znacznie bardziej bezpieczne niż jazda samochodem - prawdopodobieństwo udziału w takim wypadku wynosi 1:1 000 000 000, podczas gdy dla wypadku drogowego jest to 1:27). Niebezpieczne sytuacje zdarzają się także na wodzie, czyli podczas podróży statkiem lub pracy na jego pokładzie, a także utonięcia w czasie pływania.

Kolejna grupa to zagrożenia ze strony eksplozji jądrowych lub eksplozji innych materiałów wybuchowych. Wprawdzie obecnie próby z bronią jądrową mogą być organizowane jedynie pod powierzchnią Ziemi, to inne materiały, takie jak dynamit, są nadal powszechnie używane w działaniach wojennych i atakach terrorystycznych. Mogą się też zdarzyć katastrofy wywołane uszkodzeniem dużych zakładów przemysłowych jak np. rafinerii, zakładów produkujących odczynniki chemiczne, czy elektrowni jądrowych (największa z nich to awaria reaktora jądrowego w Czarnobylu). Mogą one przyczyniać się zarówno do śmierci ludzi, najczęściej pracujących w danym zakładzie, jak i do zgonów i chorób wśród okolicznej ludności oraz skażenia środowiska na dużą skalę.

Do następnej grupy wypadków spowodowanych przez człowieka należy zaliczyć morderstwa, samobójstwa i napady. Żyjemy w coraz bardziej niebezpiecznych czasach. Teraz życie można stracić na ulicy w środku dnia. Zdarza się, że ofiary są okaleczane i zabijane dla telefonu komórkowego lub kilku złotych. Problem rosnącej agresywności nieletnich staje się już poważnym problemem społecznym. Niejednokrotnie bodźcem do wszczęcia bójki jest alkohol bądź narkotyki. A jeśli już mowa o używkach, to papierosy, narkotyki Narkotyki środki odurzające pochodzenia roślinnego lub syntetycznego. Rozróżnia się substancje typu morfiny, kokainy, meskaliny / LSD i cannabis. Stosowane we właściwych dawkach nie upośledzają w istotnym... Czytaj dalej Słownik biologiczny i alkohol także często prowadzą do problemów ze zdrowiem lub nawet do utraty życia. Samobójstwa z kolei to najczęściej następstwo poważnych problemów psychicznych, depresji, poczucia beznadziejności i braku perspektyw. Czasem błahy powód sprawia, że człowiek traci chęci życia. W dalszym ciągu nie jest popularne i dobrze widziane chodzenie do psychiatry, który jest powszechnie kojarzony z zakładem psychiatrycznym, a nie z pomocą w sytuacjach kryzysu psychicznego.

Na współczesnego człowieka czyha tak wiele zagrożeń, że nie sposób ich wszystkich wymienić. W zasadzie biorąc je codziennie pod uwagę powinniśmy opuszczać domu, ponieważ tuż za jego murami czai się niebezpieczeństwo, a świat jest zły i okrutny. Wysnuwanie tego typu wniosków doprowadzi jednak do obłędu i paranoi. Choć pesymiści z pewnością do powyższej listy dodaliby grożący utratą życia poślizg na... bananowej skórce.